Agenda

Waar zijn we de komende tijd te vinden:

  • Vrijdag 10 mei: Open zangochtend bij het Zingen voor je leven koor Heerenveen. Aanvangstijd 9.45 uur. Iedereen die nieuwsgierig is naar het koor en hoe het op een zangochtend reilt en zeilt, is van harte welkom om een keer geheel vrijblijvend mee te doen. Eerst hebben we stemexpressie met Saskia Beijderwellen, daarna is er pauze met koffie/thee en wat lekkers, daarna zingen we met Grytsje Kingma. Bladmuziek is aanwezig. Er is ruimte voor ontmoeting met de koorleden en voor vragen aan stemcoach en dirigent. Om 12.00 uur is het afgelopen. Locatie: MFA it Skoatterhûs, van Leeuwenhoekweg 10 in Oudeschoot (Heerenveen-Zuid).
  • Zondag 19 Mei:  Optreden Zingen voor je Leven Deventer tijdens een Korenfestival bij Wijk 16 te Deventer.
  • Vrijdag 24 mei: Open ochtend Zingen voor je Leven Eindhoven. De deur staat open om lekker met ons mee te zingen, ons te ontmoeten en de sfeer te proeven. We kijken naar je uit! Tijd:  9.30 – 12.00 uur. Plaats: Dommelhoefstraat 1A Eindhoven.
  • Zondag 22 september: 5-jarig jubileum Zingen voor je Leven Twente (voorheen Hengelo) viert feest in de kapel van de Zwanenhof te Zenderen. Ze verzorgen een optreden voor al hun vrienden, familie leden, oud koorleden en ieder ander die op de een of andere manier iets met het koor te maken heeft (gehad). (Besloten evenement).
  • Zaterdag 12 oktober 2019 : Zingen voor je Leven Zwolle viert haar 10-jarig jubileum. (besloten evenement).
  • November: 10 jarig jubileumconcert Zingen voor je Leven Almere.

Hof van Kairos

De Hof van Kairos organiseert verschillende keren per jaar retraites voor groepen tot acht deelnemers. De dagen zijn vorm gegeven vanuit een bedding van rust, ruimte en verstilling. Deels in de groep a.d.h.v. aandachtoefeningen, meditaties, en deels op jezelf. Tijdens je verblijf kun je gemasseerd worden.
Het is ook mogelijk om individueel op de Hof te verblijven, alleen of met een naaste, in het prachtige retraitehuisje. Begeleiding op maat is mogelijk, zoals een gesprek, een massage, de zorg voor eten en drinken.
Wat: Zang Retraite Zingen met hart en ziel
Wanneer: Maandag 8 juli – donderdag 11 juli 2019
Begeleiding: Mariejan van Oort
De workshop wordt verzorgd door Mariejan van Oort (1955). Zij is zangeres, stemdocente en psychosynthese-gids, en gebruikt stem/zang en lied in het proces van persoonlijke ontwikkeling. Lange tijd is zij als therapeutisch stemdocente verbonden geweest aan het koor Zingen voor je Leven Amersfoort van de Stichting Kanker in Beeld.
Info en opgave bij Ria Hengeveld: www.hofvankairos.nl

Wereldkankerdag 2019: 4 februari

Ieder jaar wordt op Wereldkankerdag (4 februari) wereldwijd stilgestaan bij de impact van kanker. Deze dag is officieel gemarkeerd om het bewustzijn rondom kanker te vergroten en om preventie, detectie en behandelingen aan te moedigen, maar ook om het belang van een goede kwaliteit van leven voor mensen met kanker – én dat van naasten of nabestaanden – te onderstrepen.

In Nederland spannen vele organisaties zich in om mensen met kanker en hun naasten de zorg, begeleiding en ondersteuning te bieden waaraan zij behoefte hebben. Door hun aanbod in de periode rond Wereldkankerdag gezamenlijk te presenteren, willen zij de bewustwording rondom kanker vergroten en stimuleren dat mensen met kanker en hun naasten de weg naar passende zorg en ondersteuning weten te vinden.

Kijk voor een activiteit bij u in de buurt op https://www.wereldkankerdag.nl/