Agenda

Save the date: 10 juni

Zondag 10 juni 2018

Kom op zondag 10 juni naar schouwburg De Lievekamp te Oss, daar houdt Chaja Theater Spelen voor je Leven in samenwerking met Kanker in Beeld een verwonderende ontmoetingsdag vol afwisselende workshops, waarin je kunt genieten van leuke, ontspannen en vrije spelvormen. Zo kun je op een drempelloze, creatieve manier kennismaken met Spelen voor je Leven.

Tijd: van 10.15 tot 17.00 uur.

Spelen voor je Leven regisseurs Wim Wijnakker Oss, Bernadette Sikkers Amersfoort en Marianne van Zeijlen uit Amsterdam zijn hierbij betrokken en verzorgen ook een workshop op die dag.

De Chaja theaterdag is bedoeld voor mensen die geconfronteerd zijn met kanker en hun naasten. Verder ook voor mensen die betrokken zijn door hun werk met kanker patiënten en alle andere belangstellenden.

Heb je belangstelling om op 10 juni aan deze theaterworkshops Spelen voor je Leven mee te doen meld je dan aan via de website www.stichtingchaja.nl/10-juni-chaja-theaterdag (Zie kopje Uitgelicht).

De kosten voor de hele dag zijn 10 euro inclusief koffie/thee en lunch.

Save the dates: koren-dagen!

In het najaar van 2018 organiseren we regionale koren-dagen. In tegenstelling tot eerdere jaren gaan we niet voor één landelijke dag maar kiezen we voor drie regionale dagen. Op basis van feedback van koorleden en coördinatoren tijdens de landelijke koren-dag vorig jaar hebben we besloten in 2018 een nieuwe opzet te introduceren.

De dagen vinden in het najaar plaats en niet op één centrale plek in Nederland, maar op een drietal locaties verspreid over het land. Zo hopen we tegemoet te komen aan de wens van veel koorleden minder ver te hoeven reizen. Voor de organisatie van de dagen werken we nauwer samen met de lokale koren zodat het echt een dag voor en door hen wordt.

In 2018 zijn de volgende drie steden gast-stad:

  • Hoogeveen: zaterdag 6 oktober 2018
  • Oss: zaterdag 13 oktober 2018
  • Rotterdam: zaterdag 20 oktober 2018

Mogelijk dat er nog een wijziging in data plaatsvindt.

Wereldkankerdag 2018: 4 februari

Ieder jaar wordt op Wereldkankerdag (4 februari) wereldwijd stilgestaan bij de impact van kanker. Deze dag is officieel gemarkeerd om het bewustzijn rondom kanker te vergroten en om preventie, detectie en behandelingen aan te moedigen, maar ook om het belang van een goede kwaliteit van leven voor mensen met kanker – én dat van naasten of nabestaanden – te onderstrepen.

In Nederland spannen vele organisaties zich in om mensen met kanker en hun naasten de zorg, begeleiding en ondersteuning te bieden waaraan zij behoefte hebben. Door hun aanbod in de periode rond Wereldkankerdag gezamenlijk te presenteren, willen zij de bewustwording rondom kanker vergroten en stimuleren dat mensen met kanker en hun naasten de weg naar passende zorg en ondersteuning weten te vinden.

Kijk voor een activiteit bij u in de buurt op https://www.wereldkankerdag.nl/

Training existentiële zorg – Hof van Kairos

Training existentiële zorg binnen de oncologie
met Irène Bakker, 16 – 18 februari 2018

‘What does a man in despair need? A human being’   (Martin Buber)

Een training voor mensen die binnen de oncologie werkzaam zijn en stil willen staan bij wat dit werk van hen vraagt en wat hen daarbij steunt. Letterlijk en figuurlijk ‘stil staan’.
De diagnose kanker heeft een grote impact op mensen. Men wordt geconfronteerd met vragen over leven en dood, met onzekerheid en met een verwond lichaam. Op velerlei gebied kantelt en verandert het leven: met recht een existentiële crisis voor alle betrokkenen. Ook als zorgverlener word je daardoor geconfronteerd met allerlei zingevingsvragen en geraakt door de gevoelens die daarin ervaren worden. Hoe ga je daarmee om vanuit zowel je menselijke als professionele betrokkenheid?
Tijdens deze dagen is er aandacht voor de therapeutische relatie die ruimte durft te laten voor vragen die de grond van het leven raken en vaak niet ‘oplosbaar’ zijn. Zo lastig als je wilt helpen en lijden wilt verlichten. Werkelijk aanwezig zijn bij existentiële nood vraagt om een grondhouding van ‘niet weten’, die ruimte geeft en vertrouwen heeft in de unieke weg van ieder mens. Dit vraagt tevens om een respectvolle reflectie op je eigen functioneren, kracht en kwetsbaarheid.
Deze training draagt bij aan het ontwikkelen van de grondhouding die dit werk van ons vraagt.
Mede met behulp van het door Dr Joan Halifax ontwikkelde G.R.A.C.E. model, zullen we oefenen om vanuit innerlijke kracht, een helder hoofd en een open hart werkelijk nabij te zijn.

Verder is er aandacht voor goede zelfzorg, omdat dit intensieve werk veel van ons vraagt. Wat kan helpen in het omgaan met zo veel intens lijden en hoe kun je voorkomen dat je niet opgebrand raakt en evenmin emotioneel afstompt?
Daarnaast is er ruim tijd voor stilte, natuur en bezinning, waardoor dit lange weekend een mooie combinatie biedt van deskundigheidsbevordering en weer ‘op adem komen’.
Onze intentie is dat deze dagen bijdragen aan inspiratie, rust en gezonde zelfzorg, om van daaruit weer met hernieuwde zin/Zin dit belangrijke werk te doen.

Irène Bakker is geautoriseerd zen leraar en geeft vanuit Zen Spirit o.a. trainingen over palliatieve zorg in binnen- en buitenland. Van 2002 tot begin 2010 werkte zij als systeemtherapeut bij psycho-oncologisch centrum ‘Het Behouden Huys’ in Haren (Gr), waar zij zowel therapie als stervensbegeleiding en mindfulness/stressreductie trainingen gaf.
Irène Bakker was van 1998 tot 2004 betrokken bij de ‘Being With Dying’ training van Dr Joan Halifax. Deze intensieve 8-daagse training voor mensen in de gezondheidszorg heeft velen geïnspireerd de psycho-sociale en spirituele zorg voor stervenden te verbeteren.
Zij is consulent stervensbegeleiding voor de Boeddhistische Unie Nederland.
Op haar site www.zenspirit.nl is een aantal artikelen te lezen die de inhoud van deze training raken, waaronder de publicatie “Tussen nu en dan: kunnen we leven met sterven?”

Locatie: Hof van Kairos
Data: vrijdag 16 februari 11.00 uur tot zondag 18 februari 2018 15.00 uur
Aantal deelnemers: maximaal 16
Kosten inclusief verblijf: € 380 voor particulieren; € 495 wanneer de werkgever betaalt
Opgave & informatie: Ria Hengeveld, info@hofvankairos.nl,  0543-563763

https://www.hofvankairos.nl/training-bezielde-en-existentiele-zorg-binnen-de-oncologie-met-irene-bakker