Agenda

Jubileumconcert Zingen voor je Leven Rotterdam

Zaterdag 10 maart 2018

Op zaterdag 10 maart vanaf 19.30 uur is het zo ver: het jubileumconcert van Zingen voor je Leven Rotterdam, in het Continental Art Centre (Rotterdam-Ommenoord). Koor ‘Uit volle borst’ and friends zingen die avond pop, klassiek, rock en nog veel meer ter ere van hun 10-jarig bestaan. Koop nu je kaarten (€ 7,50 per stuk) via kooruitvolleborst@hotmail.com.

Wereldkankerdag 2018: 4 februari

Ieder jaar wordt op Wereldkankerdag (4 februari) wereldwijd stilgestaan bij de impact van kanker. Deze dag is officieel gemarkeerd om het bewustzijn rondom kanker te vergroten en om preventie, detectie en behandelingen aan te moedigen, maar ook om het belang van een goede kwaliteit van leven voor mensen met kanker – én dat van naasten of nabestaanden – te onderstrepen.

In Nederland spannen vele organisaties zich in om mensen met kanker en hun naasten de zorg, begeleiding en ondersteuning te bieden waaraan zij behoefte hebben. Door hun aanbod in de periode rond Wereldkankerdag gezamenlijk te presenteren, willen zij de bewustwording rondom kanker vergroten en stimuleren dat mensen met kanker en hun naasten de weg naar passende zorg en ondersteuning weten te vinden.

Kijk voor een activiteit bij u in de buurt op https://www.wereldkankerdag.nl/

Save the date: 10 juni

Zondag 10 juni 2018

In samenwerking met Stichting Chaja wordt op zondag 10 juni een landelijke Spelen voor je Leven dag in Schouwburg De Lievekamp te Oss georganiseerd. Het programma wordt op dit moment samengesteld, maar deze datum kunt u alvast noteren.

Training existentiële zorg – Hof van Kairos

Training existentiële zorg binnen de oncologie
met Irène Bakker, 16 – 18 februari 2018

‘What does a man in despair need? A human being’   (Martin Buber)

Een training voor mensen die binnen de oncologie werkzaam zijn en stil willen staan bij wat dit werk van hen vraagt en wat hen daarbij steunt. Letterlijk en figuurlijk ‘stil staan’.
De diagnose kanker heeft een grote impact op mensen. Men wordt geconfronteerd met vragen over leven en dood, met onzekerheid en met een verwond lichaam. Op velerlei gebied kantelt en verandert het leven: met recht een existentiële crisis voor alle betrokkenen. Ook als zorgverlener word je daardoor geconfronteerd met allerlei zingevingsvragen en geraakt door de gevoelens die daarin ervaren worden. Hoe ga je daarmee om vanuit zowel je menselijke als professionele betrokkenheid?
Tijdens deze dagen is er aandacht voor de therapeutische relatie die ruimte durft te laten voor vragen die de grond van het leven raken en vaak niet ‘oplosbaar’ zijn. Zo lastig als je wilt helpen en lijden wilt verlichten. Werkelijk aanwezig zijn bij existentiële nood vraagt om een grondhouding van ‘niet weten’, die ruimte geeft en vertrouwen heeft in de unieke weg van ieder mens. Dit vraagt tevens om een respectvolle reflectie op je eigen functioneren, kracht en kwetsbaarheid.
Deze training draagt bij aan het ontwikkelen van de grondhouding die dit werk van ons vraagt.
Mede met behulp van het door Dr Joan Halifax ontwikkelde G.R.A.C.E. model, zullen we oefenen om vanuit innerlijke kracht, een helder hoofd en een open hart werkelijk nabij te zijn.

Verder is er aandacht voor goede zelfzorg, omdat dit intensieve werk veel van ons vraagt. Wat kan helpen in het omgaan met zo veel intens lijden en hoe kun je voorkomen dat je niet opgebrand raakt en evenmin emotioneel afstompt?
Daarnaast is er ruim tijd voor stilte, natuur en bezinning, waardoor dit lange weekend een mooie combinatie biedt van deskundigheidsbevordering en weer ‘op adem komen’.
Onze intentie is dat deze dagen bijdragen aan inspiratie, rust en gezonde zelfzorg, om van daaruit weer met hernieuwde zin/Zin dit belangrijke werk te doen.

Irène Bakker is geautoriseerd zen leraar en geeft vanuit Zen Spirit o.a. trainingen over palliatieve zorg in binnen- en buitenland. Van 2002 tot begin 2010 werkte zij als systeemtherapeut bij psycho-oncologisch centrum ‘Het Behouden Huys’ in Haren (Gr), waar zij zowel therapie als stervensbegeleiding en mindfulness/stressreductie trainingen gaf.
Irène Bakker was van 1998 tot 2004 betrokken bij de ‘Being With Dying’ training van Dr Joan Halifax. Deze intensieve 8-daagse training voor mensen in de gezondheidszorg heeft velen geïnspireerd de psycho-sociale en spirituele zorg voor stervenden te verbeteren.
Zij is consulent stervensbegeleiding voor de Boeddhistische Unie Nederland.
Op haar site www.zenspirit.nl is een aantal artikelen te lezen die de inhoud van deze training raken, waaronder de publicatie “Tussen nu en dan: kunnen we leven met sterven?”

Locatie: Hof van Kairos
Data: vrijdag 16 februari 11.00 uur tot zondag 18 februari 2018 15.00 uur
Aantal deelnemers: maximaal 16
Kosten inclusief verblijf: € 380 voor particulieren; € 495 wanneer de werkgever betaalt
Opgave & informatie: Ria Hengeveld, info@hofvankairos.nl,  0543-563763

https://www.hofvankairos.nl/training-bezielde-en-existentiele-zorg-binnen-de-oncologie-met-irene-bakker