Donaties en legaten

Stichting Kanker in Beeld is volledig afhankelijk van sponsoring en donaties. Wilt u eenmalige donatie doen of een legaat schenken aan de Stichting Kanker in Beeld?

Hiervoor zijn twee mogelijkheden:

Online donatie via iDeal

iDEAL

Overmaking via bank

U kunt uw gift overmaken op giro 459 t.n.v. Stichting Kanker in Beeld, Amsterdam