Fiscale aspecten


De Belastingdienst heeft Kanker in Beeld erkend als ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat giften aan Kanker in Beeld, binnen de daarvoor geldende regels, aftrekbaar zijn van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.  
Het fiscaal nummer van Kanker in Beeld is 8062 12 275.

Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer informatie.