Doelstellingen


Missie

De diagnose kanker zet je leven behoorlijk op zijn kop. Plotseling is de toekomst onzeker. Dat brengt hevige emoties teweeg zoals angst, verdriet, hoop en wanhoop. Stichting Kanker in Beeld helpt mensen die met kanker zijn geconfronteerd om de ziekte emotioneel te verwerken. Met creatieve en (ver)beeldende projecten zoals zingen, toneelspelen, schilderen en schrijven brengen we lotgenoten, onder begeleiding van vakprofessionals samen. Gebleken is dat ze hiermee hun zelfredzaamheid, kwaliteit van leven en existentiële belevenis verbeteren. Dat maakt een zo volwaardig mogelijk en blijvend functioneren als onderdeel van de maatschappij (weer) mogelijk. 


Visie

Iedereen die met kanker wordt geconfronteerd heeft recht op emotionele begeleiding. Kanker in Beeld wil dat creatieve en (ver)beeldende expressie als een vast onderdeel van het zorgpakket wordt opgenomen en voor iedere betrokkene in Nederland toegankelijk is.

Ambitie
Zingen voor je Leven is het landelijk dekkend korennetwerk van Kanker in Beeld. De begeleiding is in handen van professionele stembevrijders en koordirigenten. Stichting Kanker in Beeld wil uiterlijk in 2015 een soortgelijk landelijk netwerk realiseren voor Beelden voor je Leven (schilderen, boetseren) en in 2016 voor Spelen voor je Leven (toneelspelen) en Schrijven voor je Leven. Uiteindelijk functioneren deze landelijke netwerken zelfstandig en zijn ze niet meer weg te denken uit de psychosociale oncologische zorg.


Foto Raymond Charlemagne
Foto's Boet Lijnis HuffenreuterKanker in Beeld:

  • stimuleert, ondersteunt en initieert initiatieven voor creatieve en ver)beeldende expressie zoals zingen, toneelspelen, beeldende kunst en schrijven;
  • brengt (ex-)kankerpatiënten, vrienden en familie in contact met de mogelijkheden;
  • ondersteunt vakprofessionals in het opzetten en ontwikkelen van nieuwe initiatieven op meer plaatsen;
  • is een platvorm voor patiënten, naasten en professionals;
  • pleit ervoor dat creatieve en (ver)beeldende expressie onderdeel wordt van de reguliere oncologische zorg;
  • bevordert de kwantiteit en  kwaliteit van vaktherapeuten door het organiseren van  bijeenkomsten en het stimuleren van een keurmerk;