Doelstellingen


Missie

Stichting Kanker in Beeld ontwikkelt, faciliteert en financiert creatieve en beeldende projecten waarbij de verwerking van kanker centraal staat. Dat gebeurt overal in het land, voor patiënten, hun vrienden of familie. In samenwerking met ziekenhuizen, inloophuizen en patiëntenorganisaties helpt Kanker in Beeld mensen om weer in hun eigen kracht te komen, het gevoel van eigenwaarde te herstellen en aansluiting te vinden met de maatschappij. Zingen, toneelspelen, schilderen of schrijven met lotgenoten geeft positieve energie, hoop, zelfvertrouwen en een sterk gevoel van saamhorigheid.


Visie

Creatieve en (ver)beeldende expressie zoals schilderen, boetseren, toneelspelen, schrijven en zingen, maar ook imaginatie en geleide meditatie helpen om met kanker te leren omgaan. Zowel vakprofessionals als patiënten en naasten zijn het erover eens dat actieve participatie aan deze projecten de autonomie, de kwaliteit van leven en de existentiële beleving van de deelnemers verbetert. Daardoor is een zo volwaardig mogelijk en blijvend functioneren als onderdeel van de maatschappij (weer) mogelijk.

Ambitie

Zingen voor je Leven is het landelijk dekkend korennetwerk van Kanker in Beeld. De begeleiding is in handen van professionele stembevrijders en koordirigenten. Stichting Kanker in Beeld wil uiterlijk in 2015 een soortgelijk landelijk netwerk realiseren voor Beelden voor je Leven (schilderen, boetseren) en in 2016 voor Spelen voor je Leven (toneelspelen) en Schrijven voor je Leven. Uiteindelijk functioneren deze landelijke netwerken zelfstandig en zijn ze niet meer weg te denken uit de psychosociale oncologische zorg.


Foto: Raymond Charlemagne
Foto's: Boet Lijnis HuffenreuterKanker in Beeld:

  • stimuleert, ondersteunt en initieert initiatieven voor creatieve en (ver)beeldende expressie zoals zingen, toneelspelen, beeldende kunst en schrijven;
  • brengt (ex-)kankerpatiënten, vrienden en familie in contact met de mogelijkheden;
  • ondersteunt vakprofessionals in het opzetten en ontwikkelen van nieuwe initiatieven op meer plaatsen;
  • is een platvorm voor patiënten, naasten en professionals;
  • pleit ervoor dat creatieve en (ver)beeldende expressie onderdeel wordt van de reguliere oncologische zorg;
  • bevordert de kwantiteit en  kwaliteit van vaktherapeuten door het organiseren van  bijeenkomsten en het stimuleren van een keurmerk;