Patricia Deiters-Rahusen, voorzitter

Patricia Deiters-Rahusen, voorzitter

Werkt als zelfstandig coach en trainer en is verbonden aan Parabel, praktijk voor imaginatie. In 2002 raakte Patricia als vrijwilliger betrokken bij Stichting Kanker in Beeld. Een jaar later richtte zij het eerste projectkoor op. Ze stond aan de basis van het landelijke korennetwerk 'Zingen voor je Leven' en sinds januari 2007 is ze voorzitter van Stichting Kanker in Beeld. Daarnaast fungeert ze als coördinator van het korennetwerk. Patricia heeft een rotsvast vertrouwen in de helende en ondersteunende werking van (ver)beeldende en creatieve expressie om de emotionele gevolgen van kanker te leren hanteren, zowel voor direct als indirect betrokkenen. Zij neemt tevens zitting in het Comité van Aanbeveling van Care for Cancer, Stichting de Maretak Harderwijk en het Hof van Kairos.

Vincent van Dantzig, secretaris

Vincent van Dantzig, secretaris

Binnen Kanker in Beeld heeft Vincent twee functies: secretaris en fondsenwerver. Beroepsmatig is hij communicatieadviseur, gespecialiseerd in de automobiele wereld. Hij is actief als partner in 2convince. Daarnaast was hij de drijvende kracht achter de fondsenwervende Nierstichting Klassieke autorally. Eerder was Vincent bestuurslid van het Klein Slottheater in Zeist. Hij speelde lange tijd cello, in diverse orkesten. In het bestuur sedert 2007.

Jan Vos van Marken, penningmeester

Jan Vos van Marken, penningmeester

Jan Vos van Marken is sinds 2002 actief in verschillende managementfuncties in het ziekenhuiswezen. Met zijn bedrijfskundige achtergrond is hij continu op zoek naar kwaliteitsverbeteringen ten behoeve van de patiënt; het is zijn passie om de gezondheidszorg beter en toch betaalbaar te maken. In zijn huidige functie helpt hij medewerkers van het UMC Utrecht om bedrijfjes op te starten die daarin een rol spelen. Binnen Stichting Kanker in Beeld maakt hij zich hard voor creatieve expressie aan en vanaf het ziekenhuisbed. Trad in 2011 toe tot het bestuur.

Olga de Wilt-Koelewijn

Olga de Wilt-Koelewijn

Olga de Wilt-Koelewijn is sinds september 2014 toegetreden tot het bestuur van Stichting Kanker in Beeld. Daarnaast werkt ze als personal coach, consultant en manager in de farmaceutische industrie.Vanwege haar jarenlange ervaring in de farmaceutische industrie heeft ze veel met patiënten, artsen en medicatie binnen de oncologie te maken gehad. Olga wil vanuit bedrijfsmatig oogpunt de psychosociale zorg bij kankerpatiënten ondersteunen en helpen uitdragen. 

Geertje Standhardt

Geertje Standhardt

Geertje Standhardt is junior bestuurslid. Ze studeert Rechtsgeleerdheid en International Relations aan de Universiteit Leiden. Vanuit haar interesse in creatieve expressie en de taal van de verbeelding is Geertje sinds september 2014 het eerste junior bestuurslid van Stichting Kanker in Beeld. Geertje is voorzitter geweest van de Veerstichting in 2013-2014.