Patricia Deiters-Rahusen, voorzitter

Patricia Deiters-Rahusen, voorzitter

Werkt als zelfstandig coach en trainer en is verbonden aan Parabel, praktijk voor imaginatie. In 2002 raakte Patricia als vrijwilliger betrokken bij Stichting Kanker in Beeld. Een jaar later richtte zij het eerste projectkoor op. Ze stond aan de basis van het landelijke korennetwerk 'Zingen voor je Leven' en sinds januari 2007 is ze voorzitter van Stichting Kanker in Beeld. Daarnaast fungeert ze als coördinator van het korennetwerk. Patricia heeft een rotsvast vertrouwen in de helende en ondersteunende werking van (ver)beeldende en creatieve expressie om de emotionele gevolgen van kanker te leren hanteren, zowel voor direct als indirect betrokkenen. Zij neemt tevens zitting in het Comité van Aanbeveling van Care for Cancer, Stichting de Maretak Harderwijk en het Hof van Kairos.

Jan Vos van Marken, penningmeester

Jan Vos van Marken, penningmeester

Jan Vos van Marken is sinds 2002 actief in verschillende managementfuncties in het ziekenhuiswezen. Met zijn bedrijfskundige achtergrond is hij continu op zoek naar kwaliteitsverbeteringen ten behoeve van de patiënt; het is zijn passie om de gezondheidszorg beter en toch betaalbaar te maken. In zijn huidige functie helpt hij medewerkers van het UMC Utrecht om bedrijfjes op te starten die daarin een rol spelen. Binnen Stichting Kanker in Beeld maakt hij zich hard voor creatieve expressie aan en vanaf het ziekenhuisbed. Trad in 2011 toe tot het bestuur.

Olga de Wilt-Koelewijn

Olga de Wilt-Koelewijn

Olga de Wilt-Koelewijn is sinds september 2014 toegetreden tot het bestuur van Stichting Kanker in Beeld. Daarnaast werkt ze als personal coach, consultant en manager in de farmaceutische industrie.Vanwege haar jarenlange ervaring in de farmaceutische industrie heeft ze veel met patiënten, artsen en medicatie binnen de oncologie te maken gehad. Olga wil vanuit bedrijfsmatig oogpunt de psychosociale zorg bij kankerpatiënten ondersteunen en helpen uitdragen.

Cora Honing

Cora Honing

Binnen Kanker in Beeld heeft Cora als functie secretaris.
Cora Honing heeft gedurende haar loopbaan verschillende functies in de oncologie gehad, met name op het psychosociale vlak. De laatste jaren bij KWF Kankerbestrijding was zij international relations officer. Naast diverse bestuursfuncties, is Cora als vrijwilliger actief voor een aantal internationale projecten gericht op verbetering van kwaliteit van leven van kankerpatiënten. Sinds haar pensioen, voorjaar 2015, is zij bestuurslid van Kanker in Beeld. In die functie zet zij zich in om het belang van creatieve verwerking als psychosociale steun erkend te krijgen. Laura van den Berg

Laura van den Berg

Doordat haar moeder borstkanker heeft gehad weet Laura uit eigen ervaring wat dat betekent. Creatieve verwerking heeft haar moeder erg goed gedaan. Stichting Chaja in Oss is hier uit voortgekomen. Chaja stelt niet de ziekte maar het LEVEN voorop! In 2015 heeft Laura een groot succes van de Mont Ventoux uitdaging gemaakt. Haar doel was dat deelnemers niet alleen hun conditie zouden verbeteren, de verbondenheid zouden voelen met elkaar, maar vooral een doel hadden om naar toe te leven en de kick die ze ervaarden boven op de top. Dat is waar ze het belang ziet van creatieve expressie en deze keer ook van sportieve activiteiten! In december 2015 trad Laura van den Berg als junior bestuurslid toe. Ze werkt als supervisor horeca bij  Beeld en Geluid in Hilversum.

Cora Hagendijk

Cora Hagendijk

Cora Hagendijk is in 2016 toegetreden tot de Stichting Kanker in Beeld. Cora studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en Notarieel recht aan de Universiteit van Amsterdam en is nu werkzaam als notaris bij Meijer Notarissen in Amsterdam. Zij zet zich daarnaast als vrijwilliger in voor enkele culturele en maatschappelijke besturen in Amsterdam, waaronder de Vrienden van de Nieuwe Kerk en de Vereniging De Hollandsche Molen. Cora heeft zich enkele jaren actief ingezet als bestuurslid voor het Tom Voute Fonds dat in 2015 is opgegaan in Kika. Daar was zij verantwoordelijk voor de afwikkelingen van schenkingen en giften aan het Tom Voute Fonds.