Maarten de Gouw

Maarten de Gouw

Per 1 februari 2016 is Maarten de Gouw aangesteld als programmamanager van Kanker in Beeld. Sinds 2000 ondersteunt hij als zelfstandig organisatieadviseur tal van lokale en landelijke organisaties bij zaken als fondsenwerving, PR en communicatie, beleidsontwikkeling en innovatie.

Maarten is goed bekend met de wereld van de psychosociale ondersteuning van mensen met kanker, maar is ook bekend met de Wmo, gemeenten, welzijn en kunst.

Vincent van Dantzig

Vincent van Dantzig

Binnen Kanker in Beeld heeft Vincent als functie programmamanager ad interim. Beroepsmatig is hij communicatieadviseur, gespecialiseerd in de automobiele wereld. Hij is actief als partner in 2convince. Daarnaast was hij de drijvende kracht achter de fondsenwervende Nierstichting Klassieke autorally. Eerder was Vincent bestuurslid van het Klein Slottheater in Zeist. Hij speelde lange tijd cello, in diverse orkesten. Was in het bestuur van 2007 tot eind 2015.

Mariska de Zwaan

Mariska de Zwaan

Het secretariaat van Kanker in Beeld wordt gevoerd door Mariska de Zwaan. Ze heeft ruime ervaring als directiesecretaresse en verzorgt sinds 2006 met haar bedrijf TopConnect Telefoonservice en Secretariaat de telefonische bereikbaarheid voor tal van bedrijven. Ook levert Mariska, samen met haar medewerkers, secretariële en administratieve ondersteuning.