Ontstaan

In 1995 kwam Jan Taal (eerstelijns- en gezondheidspsycholoog, verbonden aan de School voor Imaginatie) op het idee om een tentoonstelling te organiseren met kunstwerken van mensen die met kanker geconfronteerd zijn. Hiertoe richtte hij in 1997, samen met Kitty Zwart, Stichting Kanker in Beeld op. 

In 1998 vond de eerste manifestatie plaats: een groots opgezet evenement met beeldende kunst, podiumkunsten en een symposium voor professionals. Hierna organiseerde Stichting Kanker in Beeld nog twee succesvolle manifestaties in 2003 en 2009.

Manifestatie 2009
Foto's: WeZt-Art


In 2006 is het bestuur van Kanker in Beeld vernieuwd en zijn nieuwe activiteiten opgestart die tot doel hebben dat er binnen de gezondheidszorg structureel meer aandacht komt voor creatieve expressie bij kanker.