Inloophuizen

Wanneer iemand de diagnose ‘kanker’ krijgt, komt er een enorm emotioneel proces op gang. Het inloophuis is vaak de eerste plek waar men naartoe gaat om over deze emoties te praten. Toch is praten soms niet voldoende. Veel patiënten (en hun naasten) hebben baat bij creatieve expressie om gevoelens te uiten en te verwerken. Door creatieve uitingsvormen in te zetten, kan de patiënt op een ander niveau zijn gevoel aanspreken, uiten en verwerken. De meeste inloophuizen in Nederland bieden daarom creatieve therapie en activiteiten aan. Ook zijn zij vaak thuis voor een koor van Zingen voor je Leven.

Klik hier voor een lijst van alle inloophuizen in Nederland.


inloophuis de Vruchtenburg, Rotterdam
Zingen voor je Leven in Toon 
Hermans Huis Maastricht
Inloophuis De Boei (foto Boet Lijnis Huffenreuter)

Promotie via dit platform

Inloophuizen bieden vaak creatieve activiteiten en therapie aan. Wilt u uw eigen aanbod via ons platform bekend maken? Meld het dan hier aan.

Andere initiatieven

Wilt u meer weten over de eigen initiatieven van Kanker in Beeld (zoals Zingen voor je Leven), neem dan contact met ons op.
(