Zorgprofessionals

Kanker heeft niet alleen fysiek maar ook emotioneel een enorme impact op patiënten en hun naasten. Hoewel de medische behandelmethoden gelukkig steeds beter worden, blijkt het vaak moeilijk om mensen te begeleiden bij het mentale proces dat zij doormaken. Toch is dit heel belangrijk: wanneer de patiënt in staat is de emoties rond het ziekteproces op een adequate manier te uiten en te verwerken, komt dit zijn/haar welbevinden ten goede, en heeft daarmee mogelijk ook een positieve invloed op het lichamelijke herstelproces.

"Allereerst moet de ziekte zo snel en zo goed mogelijk behandeld worden. Maar daarnaast moeten we mensen ook begeleiden bij de diagnose en het ziekteproces. Het gaat beter met patiënten als ze zich bezig kunnen houden met zaken waar ze plezier aan ontlenen, waar ze zich goed bij voelen. Gelukkig komt er binnen ziekenhuizen, ook letterlijk, steeds meer ruimte voor psychosociale zorg en voor de rol van creatieve expressie daarin." 
Oncologisch chirurg Prof. Dr. Casper van Eijck


Creatieve expressie als complementaire zorg

Praten biedt bij dergelijke heftige emoties vaak niet voldoende soelaas. Creatieve expressie kan dan helpen. Door creatieve uitingsvormen in te zetten, kan de patiënt op een ander niveau zijn gevoel aanspreken, uiten en verwerken. Deze complementaire zorg kan aangeboden worden door creatief therapeuten in of buiten het ziekenhuis, bij inloophuizen of in professionele ateliers. 

Op deze website vindt u meer informatie over creatieve expressie en onderzoek naar de effecten ervan. Het aanbod van deze therapievorm vindt u in onze lijst van aanbieders.