Schrijven voor je Leven

Woorden die raak zijn

Het kan heel bevrijdend zijn gedachten, gevoelens en angsten aan het papier toe te vertrouwen. Onder leiding van een professionele schrijfcoach maken deelnemers aan Schrijven voor je Leven bijvoorbeeld blogs, verhalen, boeken, dagboeken, haiku’s of gedichten.

Iedereen kan schrijven. Als er een drempel is om te schrijven, ontstaat die vaak omdat het verhaal zo groot is. De kunst is dan ook om het klein te houden. Gerichte schrijfopdrachten van de schrijfcoaches zetten je aan om je gedachten te richten op een specifiek onderwerp. Daarnaast zijn er instructies zoals doorschrijven, de pen in beweging houden. Dat helpt om het gewone denken te stoppen en een andere bewustzijnslaag aan te boren. Door te verwoorden wat diep binnenin leeft, kan de schrijver ook een gevoel van controle terugkrijgen.

Landelijk netwerk

Schrijven voor je Leven kan op dit moment in:

  1. Schrijven voor je Leven Harderwijk
  2. Schrijven voor je Leven Hoorn
  3. Schrijven voor je Leven Naaldwijk

Stichting Kanker in Beeld heeft de ambitie om ook voor Schrijven voor je Leven een landelijk netwerk te realiseren.

Activiteiten

Woensdag 13 september 2017: Interactieve thema-avond

“Het verwonderde mij dat er uit een heel eenvoudig woord zoveel aanvullingen komen.”

Op woensdag 13 september verzorgt Kanker in Beeld een interactieve thema-avond over Schrijven voor je Leven in het Vicki Brownhuis te Den Bosch.
Te vaak krijgen mensen met kanker het goedbedoelde advies om het “allemaal maar eens op te schrijven” wat hen is overkomen. Maar waar begin je dan? En hoe kan je schrijvend omgaan met die gevoelens die dit proces bij je wakker maakt? En wat doe je met de weerstand die je voelt groeien om eraan te beginnen?
Tijdens deze avond hoort u meer over wat creatieve expressie en schrijven in het bijzonder kan betekenen voor kankerpatiënten en hun naasten. Uiteraard wordt u ook uitgedaagd om de concrete en speelse schrijftechnieken die we aanbieden tijdens Schrijven voor je Leven uit te proberen. Kortom niet alleen luisteren, maar vooral ook doen.
U kan zelf ervaren hoe op een veilige manier de aandacht van het hoofd naar het hart wordt gebracht om daar te ontdekken wat er gehoord en verwoord wil worden. Het schrijven wordt gebruikt als een creatief middel waarbij het om het proces gaat en niet om het schrijven van een ‘mooie’ of ‘volledige’ tekst. Zo biedt het schrijven ondersteuning in het maken van keuzes en het vormgeven van persoonlijke verwerking en heroriëntatie.

Kijk hier voor inschrijven en meer informatie over deze avond.

Terugblik Landelijke Schrijfdag 11 maart

“Het maakt zichtbaar wat al in mij leeft.”

Er werd gelachen, gehuild en vooral veel geschreven tijdens de eerste landelijke Schrijfdag van onze pijler Schrijven voor je Leven. Op zaterdag 11 maart kwamen deelnemers uit heel Nederland samen om te participeren in de workshop ‘De helende kracht van schrijven’. Vanwege grote belangstelling werd de dag verplaatst van Woerden naar Amstelveen.

Er is inmiddels wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de helende kracht van schrijven. Daarin is aangetoond dat het gestructureerd schrijven over emoties en gedachten een positieve werking op het immuunsysteem van de schrijver heeft. Op deze manier wordt het schrijfproces niet alleen ingezet om ervaringen van je af schrijven, maar ook om gezondheid en kracht naar je toe te schrijven.

De deelnemers kregen onder deskundige begeleiding van Christine de Vries veel inzicht in hoe gevoelens, gedachten en emoties op een gestructureerde en toegankelijke manier op papier gezet konden worden. Schrijven inzetten als creatief middel waarbij het op deze dag ging om het proces en niet om het schrijven van een ‘mooie’ of ‘volledige’ tekst. Met verbazing werd gereageerd op de woorden die uit ieders pen kwamen.

“Het verwonderde mij dat er uit een heel eenvoudig woord zoveel aanvullingen komen.”

Woordgedichten, regels volschrijven en nog veel meer concrete maar ook speelse technieken zorgden ervoor dat de deelnemers ervaringen van zich af konden schrijven en op een veilige manier de aandacht van het hoofd naar het hart te konden brengen. We kijken terug op een zeer geslaagde dag.