ANBI

ANBI-status

De Belastingdienst heeft Stichting Kanker in Beeld erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aan Kanker in Beeld, binnen de daarvoor geldende regels, aftrekbaar zijn van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Het fiscaal nummer van Kanker in Beeld is 8062 12 275.

Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer informatie.

Publicatie ANBI gegevens
Download hier het formulier publicatieplicht 2020 Stichting Kanker in Beeld