Agenda

Waar zijn we de komende tijd te vinden:

  • Schrijven voor je Leven Venray: Naar verwachting start er weer een face tot face groep  in september 2020 (module A) en november 2020 (module B); data op aanvraag verkrijgbaar. Meer informatie en aanmelden
  • Schrijven voor je Leven Hilversum – Dinsdag 3 november.  Eens in de 14 dagen van 3 november tot en met 17 dec. 2020. Meer informatie en aanmelden 

Wereldkankerdag 2020: 4 februari

Ieder jaar wordt op Wereldkankerdag (4 februari) wereldwijd stilgestaan bij de impact van kanker. Deze dag is officieel gemarkeerd om het bewustzijn rondom kanker te vergroten en om preventie, detectie en behandelingen aan te moedigen, maar ook om het belang van een goede kwaliteit van leven voor mensen met kanker – én dat van naasten of nabestaanden – te onderstrepen.

In Nederland spannen vele organisaties zich in om mensen met kanker en hun naasten de zorg, begeleiding en ondersteuning te bieden waaraan zij behoefte hebben. Door hun aanbod in de periode rond Wereldkankerdag gezamenlijk te presenteren, willen zij de bewustwording rondom kanker vergroten en stimuleren dat mensen met kanker en hun naasten de weg naar passende zorg en ondersteuning weten te vinden.

Kijk voor een activiteit bij u in de buurt op https://www.wereldkankerdag.nl/