Nieuws

Blijf op de hoogte

Neem af en toe een kijkje op deze pagina en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Lees onze privacyverklaring

Cadeautip voor Sinterklaas of Kerst!

Afgelopen jaren gaf Kanker in Beeld ter gelegenheid van speciale evenementen meerdere publicaties uit. Zo maakten we voor de Oncofonie 2016 Het Creatief Logboek ‘Op Reis’ voor mensen die met kanker te maken hebben. Het boek is opgedragen aan alle mensen die door kanker op een dag wakker werden in een andere wereld, en zich al zingend, schrijvend, beeldend en spelend een nieuw pad banen. Het boek laat zien wat de mogelijkheden zijn om te zingen, te spelen, te schrijven of uit te beelden wat er vanbinnen leeft. Het bevat interviews, teksten, beelden en ontzettend toegankelijke oefeningen waar je zelf mee aan de slag kan. Ook is er ruimte voor eigen aantekeningen.

Nu speciale aanbieding: € 5,– (excl. verzendkosten)
Je kunt het boeken bestellen door een e-mail te sturen aan: info@kankerinbeeld.nl

12,5 jarig jubileum Zingen voor je Leven koor Haarlemmermeer

Met een Kerstconcert op donderdagmiddag 19 december in de Rooms-Katholieke kerk te Nieuw Vennep viert het koor zijn 12,5 jarig jubileum. “We zijn blij dat we dit concert mogen geven in deze feestelijk versierde kerk.”

Het koor werd in 2007 opgericht door Liesbeth de Kat, Hilde Brand en Steve Bronwasser. Het was na het Zingen voor je Leven koor Amersfoort het tweede koor onder de paraplu van Kanker in Beeld.

Vanaf het begin staat het koor onder de enthousiaste en professionele leiding van dirigente Carole Kroese en stemcoach Elise Blesgraaf. Zij maken van iedere repetitie een ontspannen en muzikale ochtend waarin ook plaats is voor de persoonlijke verhalen en ervaringen van de koorleden. We hebben niet alleen plezier met elkaar maar kunnen bij het zingen van mooie liederen onze gevoelens tot uitdrukking brengen. Zingen heelt en werkt bevrijdend.

Eerst werd gezongen in het Adamas inloophuis maar al snel werd deze locatie te klein. Momenteel repeteren we iedere eerste en derde vrijdag van de maand in Pier K te Nieuw Vennep.  Het koor heeft meer dan 50 leden.

In het Kerstconcert zingen we internationale kerstliederen en mooie liederen vanuit ons repertoire.  In de pauze krijgt men een consumptie aangeboden.

Iedereen is van harte welkom!
Datum: Donderdag 19 december
Tijd: 13.45-15.45 uur
Plaats: Rooms-Katholieke kerk, Sint Anthoniusstraat 15, Nieuw Vennep
Toegang gratis met mogelijkheid tot een vrijwillige bijdrage.

Bruisende Deskundigheidsdag

We kijken terug op een mooie deskundigheidsdag voor de vakprofessionals, coördinatoren en bestuursleden verbonden aan Kanker in Beeld  die plaatsvond op 16 november in Hilversum. Het doel was om deze dag ondersteuning te bieden bij vraagstukken die men in de dagelijkse praktijk tegenkomt. Het was een dag vol inspiratie en waar kennis en ervaringen werden uitgewisseld, maar ook waar ze elkaar weer (opnieuw) ontmoeten. De ochtend werd geopend door Cora Honing, onze voorzitter die de nadruk legde op openstaan voor elkaar. Daarna hield drs. Matty Hakvoort, psychiater en voorzitter van het bestuur Huis aan het Water in Katwoude (Psychosociaal Centrum), zijn inspirerende lezing over de impact van kanker ook op de naasten van mensen met kanker. Daarin gaf hij ook een aantal praktijk voorbeelden en nodigde de aanwezigen uit om met eigen ervaringen te komen. De tips voor verschillende boeken om thuis nog eens te verdiepen werden gretig genoteerd.

Vervolgens nam Maarten Lens Fitzgerald, bestuurslid, het over. Hij liet ons op een verrassende manier van ouderwets babbelen met elkaar ervaren hoeveel nieuws je in een korte tijd kunt verzamelen. Tijdens de lunch, met heerlijke broodjes, werd dit ‘babbelen’ gewoon voortgezet, want men wilde nog veel meer van anderen horen. In de middag hebben waardevolle workshops plaatsgevonden waaronder de workshop over De Kracht van Stembevrijding en een workshop aan de bestuursleden en coördinatoren over praktische handvatten, fondsenwerving, PR. Daarbij werd  ook de nadruk gelegd op kennis delen, bijvoorbeeld over waar je tegen aan loopt in je organisatorische werk.

“Top dat er dit soort kruisbestuivingsmomenten zijn”

Op de vraag: welke handvatten neem jij mee vandaag? “4 gele velletjes vol praktische suggesties”

Spetterende Zingen voor je Leven regionale Korendag in Nijmegen!

Op 19 oktober jl. zongen 10 Zingen voor je Leven koren samen tijdens de regionale Korendag van Kanker in Beeld in theater de Lindenberg in Nijmegen. Gaststad Nijmegen had alles uit de kast gehaald om alle koren uit de regio een onvergetelijke dag te bezorgen.

Een heerlijke dag, waar ik energie voor 10 heb uitgehaald”

Alle koorleden werden verwelkomd met thee of koffie en heerlijke droomballetjes, gemaakt door koor Nijmegen. Daarna gingen de koren naar de theaterzaal, toegezongen door de Nijmeegse koorleden.  Na een prachtige start van het programma met klankschalen en een introductiefilmpje met beelden die Kracht & Verwondering (landelijk thema) weergaven brak het zingen los. Door de vakprofessionals (dirigenten en stembevrijders), bestuursleden van de gaststad en Kanker in Beeld was een afwisselend programma samengesteld. Koren traden op met liederen die een link hadden met het thema Kracht & Verwondering, maar bij elk optreden werden ook meteen de andere koren betrokken. Uit 150 kelen klonk dan ofwel een bekend lied, maar ook werden er nieuwe liederen geleerd. Van klein tot groot koor, met hun eigen dirigent, spatte het plezier en enthousiasme er van af. Ook de toewijding van de dirigenten en muzikanten was inspirerend.

Het was een dag vol samenzang en luisteren naar elkaar, luisteren naar een bijzonder instrument (de hang), het delen van liederen, voordragen van een gedicht en vooral verbinding met elkaar zoeken.

Die verbinding zagen we ook tijdens de lunch; de koorleden van verschillende koren maakten contact met elkaar. We sloten de dag af met een gedicht en een veertje voor iedereen. Het veertje staat symbool voor de herinnering aan je eigen verwondering en kracht: veerkracht!

Gaststad Nijmegen heeft het als het als volgt ervaren:
“We vonden het als gaststad heel bijzonder en inspirerend om dit evenement samen met Laura van Kanker in Beeld van begin tot eind te mogen organiseren. Bijzonder om na te mogen denken over een locatie, over een traktatie, over een cadeautje voor de aanwezige koorleden, maar ook een opening en afsluiting van de dag te verzorgen. En we waren binnen het bestuur niet alleen. Er waren binnen ons Nijmeegse koor zoveel koorleden die zich als vrijwilliger aanmeldden en wilden meewerken. We hebben de verbinding binnen ons koor zien groeien. Daarbij waren onze dirigenten een ontzettend belangrijke schakel. Wat zijn we trots op de geweldige inzet van Anadya, Frohmut en koorleden. Het geeft kracht om je samen in te zetten voor een doel: de Zingen voor je Leven koren uit Zuid-Nederland een fantastische dag te geven.”

Na afloop hebben we in Nijmegen zoveel warme reacties ontvangen. We zijn er dankbaar voor.

Enkele prachtige quotes vanuit de enquêtes:

“Een heerlijke dag, waar ik energie voor 10 heb uitgehaald”

Ga zo door fantastisch geregeld!! 10 met een gouden randje”

Veel gelegenheid om mee te zingen en te verbinden”

Prachtige liederen! Genoten”

Geweldig, inspirerend en verwarmend”

Wat een mooie opening, een dag vol zang, ontzettend fijn”

Vervolg medewerking aan het vaktijdschrift NVPO

De laatste editie van het vakblad van de NVPO (Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie) waarvoor de voorkant ook nu weer is aangedragen door Beelden voor je Leven. Bovendien bevat het blad een prachtig artikel (met maar liefst 3 pagina’s) over Zingen voor je Leven!
Veel van hen wilden wel schilderen, maar dachten het niet te kunnen. Door samen één groot werk te mogen maken, werd de drempel een stuk verlaagd. Marlies van der Wouw, beeldend kunstenaar, begeleidde hen tijdens een intensieve maar erg gezellige Beelden voor je Leven Oss workshop en zo ontstond dit prachtige werk. Mensen hebben hiermee ervaren dat het mogelijk is op een positieve manier met verwerking bezig te kunnen zijn.

Terugblik Landelijke Spelen voor je Leven Ontmoetingsdag

De tweede Landelijke Spelen voor je Leven Ontmoetingsdag (improvisatietheater) in gaststad Amersfoort is een feit! Het was een fantastische dag op 5 oktober 2019 waar spelers, introducees en geïnteresseerden aan hebben meegedaan. Een dag vol verrassingen, leuke ontmoetingen, afwisselende workshops, gezelligheid, saamhorigheid en vooral heel veel plezier! Het programma was samengesteld door de eigen theatermakers, bestuursleden en Spelers van de gaststad Amersfoort in samenwerking en ondersteuning met Kanker in Beeld.

‘Ik had niet verwacht dat Spelen zo fijn is! Ik ga vol energie naar huis’
(deelnemer Landelijke Spelen voor je Leven Ontmoetingsdag)

Een speler neemt je graag mee over haar ervaring van de dag:

“5 oktober was het zo ver, de tweede landelijke spelersdag. Ik had me er heel erg op verheugd. En het is ook weer een geweldige dag geworden.
Het begon al met de superleuke en ludieke ontvangst van de Spelen voor je Leven groep Amersfoort. De sfeer was doordoor al meteen heel ontspannen en open. Een dag vol verrassingen, leuke ontmoetingen, hilarische momenten, 4 totaal verschillende , maar allemaal bijzondere en leuke workshops, waarmee je weer helemaal los kon komen van het alledaagse.
Op het eind van de dag is gezamenlijk afgesloten met de televisie theatervorm ‘De Vloer op’. Er werden 2 prachtige scenes gespeeld door onze eigen theatermakers en een van de Spelers kroop in de rol van Peter (Petra) de Baan om het geheel te begeleiden en de scenes aan te reiken. Dit was een prachtige verrassing voor ons als deelnemers die aansloot op het gemaakte promotiefilmpje en de avond bij een van hun opnamen eerder dit jaar. Daar mochten wij met 30 Spelers aanwezig zijn. Ik vond het dan ook erg bijzonder om de professionals te zien stoeien met de opdracht. Ook zij lieten een heel mooi spel zien.
En onder het genot van een heerlijke lunch en daarna als afsluiting een drankje hadden we ook nog tijd om gezellig met de spelers van de andere groepen te praten en geïnteresseerden in Spelen te ontmoeten.

Dankzij Kanker in Beeld en gaststad Amersfoort hebben wij weer met zijn allen genoten van een bijzonder mooie dag. Wij verheugen ons op de volgende spelersdag.”

(foto: Henry Krul)

Lunch ontmoeting met Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Op 28 september jl. vond een lunchontmoeting plaats met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (mevrouw I. van Engelshoven) tijdens het Internationaal Barbershop festival in Den Bosch. Zij schoof ter kennismaking met de korensector aan waarbij een brede vertegenwoordiging van de korensector aanwezig was. Zij kon op deze manier kennismaken met de korensector en in gesprek gaan over de kansen en uitdagingen. Onze programma manager, Laura van den Berg, vertegenwoordigde Kanker in Beeld oftewel de Zingen voor je Leven Koren (35 koren). De minister was zeer te spreken over wat wij doen en betekenen voor mensen met kanker en hun naasten en zag vele kansen voor Kanker in Beeld.

(foto: Gijs Jacobs)

Medewerking aan het vaktijdschrift NVPO

‘Bij het schilderen vergeet ik de zorgen en de pijn’
Sarinka Kranenburg, Beelden voor je Leven Amstelveen

Om meer landelijke bekendheid te genereren is samenwerking gezocht met het vaktijdschrift NVPO bestemd voor psychosociale hulpverleners waaronder creatief therapeuten die bekend zijn met onze doelgroep en als verwijzers kunnen (gaan) optreden. Op de voorkant van het blad wordt in 2019 drie keer een ‘beeldend werk’ van een deelnemer Beelden voor je Leven geplaatst.

Sarinka: ‘De donkere ogen geven het verdriet aan maar de vrolijke kleuren het plezier dat ik aan de goede dingen beleef. De tweedeling van de sombere kleur en de felle kleur in het gezicht geven dit eveneens aan. Het schilderen in het Beelden voor je Leven atelier is voor mij en velen met mij, heel belangrijk. Het gevoel van veiligheid en warmte van lotgenoten (en de leiding) zorgt voor een optimale conditie om je vrij te uiten in woord en in creativiteit.’

Zingen voor je Leven Twente viert 5-jarig jubileum

We vieren feest!

Op zondagmiddag 22 september viert het koor Zingen voor je Leven Twente feest!

En er valt heel wat te vieren! 5 jaar geleden werd het koor in samenwerking met het inloophuis ‘het Nije Huis’ te Hengelo opgericht. Onder de enthousiaste leiding van Jorien Schepers zingen ze om de 2 weken op de maandagochtenden. Ze begonnen met zingen in het Nije Huis, maar al snel werd de groep te groot voor die ruimte en vonden ze onderdak in De Dansende Os, ook in Hengelo.

‘Dat we nu 5 jaar bestaan vinden we het vieren helemaal waard. Voor al onze vrienden, familie en oud-koorleden gaan we op zondagmiddag in de prachtige kapel van de Zwanenhof te Azelo een optreden geven. Daarna brengen we een toast uit op elkaar, ons allen en het leven!’

Maar dát is nog niet het enige om te gaan vieren. Want sinds 1 januari 2019 zijn ze een zelfstandig koor geworden!  Het is hun gelukt om de Stichting Zingen voor je Leven Twente op te richten. Er is een heus bestuur gekomen en ze hebben de ANBI-status gekregen! Op financieel gebied is het een hele uitdaging, en die gaan ze graag aan.

 ‘We kijken terug op 5 jaar zingen met elkaar. Het delen van heel veel lief en leed, het ervaren van een warm bad, een veilige plek waar ieder helemaal zichzelf mag zijn. Maar ook het afscheid nemen van lieve koorleden, elkaar weer kracht en troost bieden. En dat alles omhuld met zingende klanken.  Wat zijn we blij dat we ons jubileum kunnen gaan vieren en daarna met elkaar weer verder blijven zingen!’

Fantastische erkenning

Waar Kanker in Beeld erg blij mee is

Een aanvraag van Kanker in Beeld bij het MenzisFonds is gehonoreerd. 26 organisaties maakten aanspraak op een bijdrage uit het MenzisFonds Landelijk. Ledenraadsleden van dit Fonds hebben uiteindelijk 5 aanvragen geselecteerd die een bijdrage uit het MenzisFonds gaan ontvangen op basis van hun bijdrage aan leefkracht of zorg. Het ingediende project Zingen voor je Leven was één van de vijf geselecteerden.

Op 25 juni jl. heeft ere-bestuurslid Jan Vos van Marken een cheque van maar liefst € 10.000 in ontvangst mogen nemen uit handen van Gijs Rotteveel, directeur Commercie, (rechts) en een ledenraadslid (links).
Het MenzisFonds is in 2018 gestart om lokale of regionale initiatieven met een maatschappelijke insteek te ondersteunen. Zo kan Menzis samen met maatschappelijke organisaties werken aan het verbeteren van de leefkracht en innovatie van de zorg.

10-jarig bestaan Zingen voor je Leven koor Almere

Het Zingen voor je Leven koor Almere viert in 2019 haar 10-jarig bestaan. Dit feest zal gevierd worden met een vaartocht, die helemaal alleen voor het koor wordt georganiseerd door Vaarkracht in juni, en een benefietconcert in november 2019.

Het koor startte 10 jaar geleden met een optreden (na twee repetities!) bij de Samenloop voor Hoop. Sinds die tijd komt het koor tweewekelijks samen in het inloophuis Parkhuys in Almere.

Heleen van der Heul, oprichtster, stembevrijdster en dirigente tegelijk is nog steeds blij met ‘haar’ koor. Heleen is ervaringsdeskundige, en vindt het heerlijk, om samen met de koorleden te ontdekken, waar de behoeften liggen, maar ook om hard te werken aan een mooi resultaat. ‘Tijdens de bijeenkomsten verstillen wij eerst, geven vaak een klankbad aan elkaar, doen we lichaamswerk en zingen we mantra’s. We boren hiermee onze diepste krachtbron aan. In het tweede gedeelte van de repetitie zingen we repertoire. Iedereen gaat aan het einde van de ochtend blij en vol energie weer naar huis. Dat resultaat zal het koor laten horen tijdens het benefietconcert, dat samen met een aantal andere koren en enkele Almeerse bekendheden in november ten gehore zal worden gebracht.’ Wees welkom. Nadere informatie volgt.

Cheque uitreiking Mont Ventoux

Hoewel Stichting Kanker in Beeld dit jaar geen eigen team had tijdens de 12e editie van het prachtige Mont Ventoux evenement is onze stichting nog steeds wel een van de goede doelen waaraan een donatie wordt gedaan. Ook dit jaar namen enkele Kanker in Beeld ‘supporters’ deel aan het Mont Ventoux evenement begin september en daarmee zorgden zij voor een welkome donatie voor het mooie werk van onze stichting. Het is voor het zevende achtereenvolgende jaar dat onze activiteiten profiteren van dit fantastische initiatief. Erebestuurslid Vincent van Dantzig nam zaterdag 10 november tijdens de geanimeerde ‘Café Ventoux’ bijeenkomst in Steenwijk de cheque namens Kanker in Beeld in ontvangst. Met dank aan de kanjers die de mythische berg in 2018 bedwongen! Volgend jaar is de Mont Ventoux ervaring te beleven op 5 & 6 september.

Voor meer informatie kijk op www.grootverzettegenkanker.nl.

Science meets Music

Erik Scherder en Jan Vayne m.m.v. vier koren waarvan een Kanker in Beeld koor!

8 februari – 20.15 – 22.35 uur

Erik Scherder en Jan Vayne geven een bijzonder college in Het Concertgebouw. Neuropsycholoog Erik Scherder, lid van het comité van aanbeveling van Stichting Kanker in Beeld, doet onderzoek naar de invloed van muziek op ons brein. Tijdens dit college vertelt hij hierover, mét muzikale ondersteuning van pianist Jan Vayne en vier koren. Prof. dr. Erik Scherder vertelt onder meer hoe luisteren, zingen en een instrument bespelen de hersenen verandert en het brein actief houdt.

De koren die optreden deze avond zijn:
– Het Kanker in Beeld koor
– Het Afasiekoor
– Het Parkinson koor
– Het Alzheimer koor

Koor Zingen voor je Leven Oss vertegenwoordigt Kanker in Beeld deze avond.

Maak een boeiende reis door het brein en geniet van woord en klank tijdens dit bijzondere concertcollege.
Kom genieten van Science Meets Music! Kaartjes zijn te koop via www.concertgebouw.nl

10-jarig jubileum koor Zingen voor je Leven Groningen

In 2019 bestaat Zingen voor je Leven koor Groningen 10 jaar. Dit wordt gevierd met een prachtig jubileumconcert op 3 februari 2019 in de Fonteinkerk in de stad Groningen. Het koor is uitgegroeid naar 25 koordelen en wordt begeleid door dirigente en pianist Antien Frets. Het Zingen voor je Leven koor wil de bezoekers van dit concert laten delen in wat zingen voor de koorleden betekent. Hun motto is: “Je moet zeilen op de wind van vandaag”. Dit door Frans Mulder geschreven lied, is het lijflied van het koor en zal zeker ten gehore gebracht worden. Ze gaan dit lied, met nog enkele andere van hun klassiekers zingen in een groot koor: 16 oud leden voegen zich voor deze gelegenheid bij hen.

Ze willen hierbij alle lezers van deze nieuwsbrief uit nodigen om het concert te bezoeken, om te luisteren en mee te zingen, want daar zal je zeker ook toe uitgenodigd worden. Laat je mee voeren op de klanken en op de wind van vandaag en ervaar de kracht van zingen. Wij hopen er een warme, inspirerende en verbindende middag met elkaar te beleven.

Het optreden is ook bedoeld als broodnodige aanvulling op de inkomstenbron. De opbrengst van de verkochte entreekaartjes, hapjes en cadeautjes komt volledig ten goede aan Zingen voor je Leven Groningen.

Wees allen welkom.

Adres: Fonteinkerk, Eikenlaan 255, stad Groningen.
Tijd: 14.30 – 17.00 uur
Kaartjes: € 7,50 p.p. (kinderen t/m 12 jaar 1 euro)
Voorverkoop € 6,50 p.p. t/m 25 januari 2019 via koorleden of via contact@koornovazembla.nl

10-jarig jubileum koor Zingen voor je Leven Amsterdam

Dit jaar bestaat het koor ‘Zingen voor je Leven Amsterdam’ alweer 10 jaar. Dit wordt feestelijk gevierd met een jubileumconcert op zaterdag 10 november 2018 in de Schuilkerk aan het Singel te Amsterdam. Inmiddels is het koor uitgegroeid tot 50 leden, nog altijd onder de bezielende leiding van Anne-Marie Blink. Zij wordt ondersteund door pianist Harrie Herfst.

Het concert bestaat uit een wervelende medley van muziekstukken uit de 10-jarige geschiedenis van het koor. Van het prilste begin tot aan nu. Bevlogen en energiek, voorbij de grenzen van ziek zijn. Een bijzondere plek wordt ingeruimd voor Karel Martin Ludvik, bas bariton, die, begeleid door pianist Christopher Bruckmann, de Vier ernste Gesänge van Brahms voor de gasten gaat zingen.

Na de pauze brengt het koor een keur aan klassieke stukken, waaruit de samenhang en samenklank van het koor blijkt. Uit een nimmer opgeven, een altijd steunen en een ongeëvenaard leven in het zingen, zijn onze drijfveren.

Laat u verrassen en wees welkom.

Datum: zaterdag 10 november 2018
Locatie: in de schuilkerk, de Singelkerk, in Amsterdam.
Aanvang: 14.30 uur
Kledingtip: feestelijke kleding
Toegang gratis met mogelijkheid voor een vrijwillige bijdrage.
Reserveren via: info@zvlamsterdam.nl

Terugblik eerste regionale Korendag in Oss op 13 oktober 2018

Op basis van feedback van koorleden en coördinatoren is besloten een nieuwe opzet te introduceren. In tegenstelling tot eerdere jaren is er dit jaar niet één landelijke dag, maar is gekozen voor drie regionale korendagen in de gast-steden Oss, Rotterdam en Hoogeveen.

De aftrap welke, door de manier waarop, erg wervelend was, vond plaats op zaterdag 13 oktober in Theater de Lievekamp in Oss.Het was een muzikale dag met veel zang en ‘licht’

Verbonden door zang, een prachtige locatie, intiem, veel humor, interactief, ontroerend, professioneel en een gevarieerd programma: dat was voor mij de Korendag in Oss.

Dit jaar staat het thema ‘Licht’ centraal in het programma. Het thema ‘Licht’ is aangedragen door de Zingen voor je Leven koren uit het hele land. Het programma voor de korendag is per regio samengesteld door de eigen vakprofessionals, namelijk de dirigenten, stembevrijders en coördinatoren van de gast-stad. De inhoud van deze drie korendagen verschilt, maar het raamwerk is voor alle korendagen hetzelfde.

Het was een dag waarop de talenten van ieder koor naar voren kwamen. Zoals de jonge dirigente van Koor Roosendaal, die met haar koor prachtige zelfgeschreven gevoelige liedjes liet horen. Het ritme en a capella zingen met koren Nijmegen, Ede en Arnhem. Annet Vervoort, een natuur talent in haar taak van dagvoorzitter. De dirigente van Helmond leerde ons dat je een liedje ook kunt fluiten of Tilburg die de deelnemers een gezamenlijk ‘schilderij’ liet maken op basis van klanken. En verder het prachtige spel door de koormuzikanten op piano, gitaar en fluit. Het samen oefenen, het leren  en delen van liedjes met elkaar in combinatie met de verscheidenheid van de vakprofessionals. Na een prachtige ochtend ging men spontaan zingend de zaal uit op weg naar de lunch en met het lied ‘Wals in `t Licht’, en een lichtje in de hand, werd deze bijzondere dag afgesloten.

“Ik werd meegenomen op een mooie ‘licht’ reis.

“Wanneer ik volgend jaar weer kom ken ik mensen, de groep is te overzien.

We kijken terug op een zeer geslaagde korendag in Oss. Deze manier van werken versterkt de verbondenheid zowel tussen koorleden onderling alsook voor de dirigenten en stembevrijders.

We verheugen ons op de Regionale Korendagen die nog op de planning staan!

  • Zaterdag 20 oktober: Korendag in Grounds in Rotterdam
  • Zaterdag 27 oktober: Korendag Hoogeveen in De Opgang in Hoogeveen

Terugblik 10 juni landelijke Spelen voor je Leven dag

“Over hoe mooi en warm en dierbaar deze dag in mijn herinnering zal blijven, als ik denk aan al die lieve mensen die met zoveel zorgen te maken hebben, maar die ik heb mogen zien stralen in al hun glorie en blijdschap.”
Op 10 juni jongstleden organiseerden we in samenwerking met Stichting Chaja een landelijke Spelen voor je Leven dag in Oss. Het was een enerverende en inspirerende dag waarbij de deelnemers aan den lijve de kracht van theater konden ervaren. Theaterprofessionals werkzaam binnen het Spelen voor je Leven netwerk van Kanker in Beeld gaven diverse workshops. Tijdens de lunchpauze verzorgde Zingen voor je Leven Oss een muzikaal optreden en in de foyer van het theater was werk te zien uit de Beelden voor je Leven groep in Oss. We blikken terug op een zeer geslaagde dag!
Wil je zelf meedoen met Spelen voor je Leven? Dat kan op verschillende plaatsten in Nederland.

Verbeeldingstoolkit 3.0

In 2017 is de vernieuwde Verbeeldingstoolkit 3.0 gelanceerd. De Verbeeldingstoolkit is een doe-het-zelf-toolkit voor mensen met kanker (of met een andere chronische ziekte) en hun naasten.

Met behulp van verbeeldingsoefeningen, teken- en schrijfopdrachten en symboolkaarten leer je te werken met je eigen verbeeldingskracht. De toolkit bevat een veelvoud aan eenvoudige oefeningen en creatieve materialen om de buitengewone kracht van de verbeelding te benutten voor het versterken van de draagkracht en de veerkracht van eenieder die betrokken is bij kanker, chronische ziekte of crisis.

De verbeeldingstoolkit bevat de documentaire Zingen voor je Leven. Deze is te bekijken via https://verbeeldingstoolkit.nl/documentaire-zingen-voor-je-leven/.

Kijkt u voor meer informatie of om de toolkit te bestellen hier.

Geef een origineel cadeau

De feestdagen komen er weer aan en dat betekent dat veel mensen weer op zoek zijn naar originele cadeaus. Kies voor één van de bijzondere publicaties van Kanker in Beeld of een Vrienden-lidmaatschap om cadeau te doen en ondersteun daarmee onze activiteiten.

Afgelopen jaren gaf Kanker in Beeld ter gelegenheid van speciale evenementen meerdere publicaties uit. Zo maakten we voor de Oncofonie 2016 Het Creatief Logboek ‘Op Reis’ voor mensen die met kanker te maken hebben. Het boek is opgedragen aan alle mensen die door kanker op een dag wakker werden in een andere wereld, en zich al zingend, schrijvend, beeldend en spelend een nieuw pad banen. Het boek laat zien wat de mogelijkheden zijn om te zingen, te spelen, te schrijven of uit te beelden wat er vanbinnen leeft. Het bevat interviews, teksten, beelden en ontzettend toegankelijke oefeningen waar je zelf mee aan de slag kan. Ook is er ruimte voor eigen aantekeningen.

Kijk voor meer informatie hier

U kunt boeken bestellen door een e-mail te sturen aan info@kankerinbeeld.nl.
Vermeld daarbij duidelijk uw naam en adres, welk boek en hoeveel exemplaren u wilt bestellen. Wij sturen u uw bestelling dan binnen een week toe.

Lidmaatschap Vriend Kanker in Beeld

U kunt natuurlijk ook een Vrienden-lidmaatschap aan een dierbare cadeau doen. Vrienden steunen onze activiteiten met een vaste jaarlijkse bijdrage. Zij zijn uiteraard altijd welkom bij één van onze projecten in het land. Zo kunnen zij zelf kijken waar Kanker in Beeld voor staat en de kracht van de activiteiten van onze pijlers ervaren, en zien waar de donatie aan wordt besteed. Vriend worden van Kanker in Beeld kan vanaf € 25,- per jaar.

Geef een Vrienden-lidmaatschap cadeau

‘Ontmoeting’     

Diny van Oosterhout en Josje Jonker kennen elkaar sinds 2014 via het Zingen voor je Leven koor Roosendaal. Gebaseerd op een gedicht van Diny schreven ze samen het lied ‘Ontmoeting’ voor het koor.

Diny sloot zich vanaf de start van Zingen voor je Leven Roosendaal aan bij het koor. Het koor betekent voor haar begrip, warmte en veiligheid. Josje was in 2014 vooral betrokken als stemcoach; inmiddels is zij ook de dirigent van het koor. Voor Josje is het koor een heel bijzondere groep zangers, die door het zingen een speciale band met elkaar zijn aangegaan. “In 2014 las ik in de krant dat er een Zingen voor je Leven koor Roosendaal werd gestart, daar was ik dolblij mee,” zegt Diny.

Naast zingen in het koor, schrijft Diny al jaren gedichten. Nadat een koorlid had gevraagd of zij een paar gedichten voor wilde dragen, kwam Josje met het idee om op basis van één van de gedichten een lied voor het Zingen voor je Leven koor Roosendaal te maken.

“Wat is er mooier dan een lied op basis van een gedicht van een koorlid zelf? Het geeft het koor naar mijn mening de mogelijkheid om via de muziek te delen met elkaar. Wat moeilijk uit te spreken is, kan immers vaak wel gezongen worden,” vertelt Josje.

Josje nodigde Diny uit langs te komen met gedichten die zij mooi en geschikt vond voor een lied en zo ontstond deze samenwerking met een bijzonder lied als resultaat. Het gedicht dat uiteindelijk werd gekozen, gaat over elkaar helpen, er zijn voor de ander als dat nodig is en over hulp van de ander accepteren.

Omdat de tekst eigenlijk te kort was voor een heel lied, breidden de dames deze samen uit tot een lopend muzikaal verhaal met coupletten en een refrein. Maar ook met een duidelijke kop, staart en boodschap. Vervolgens werd het achter de piano ritmisch en melodisch uitgewerkt. Uiteindelijk heeft Josje er een arrangement van gemaakt zodat het geschikt was om te zingen met het koor. Uiteraard oefent het koor momenteel het nummer zodat het tijdens een voorjaarsconcert in Roosendaal voor het eerst ten gehore gebracht kan worden.

Josje: “Ik ben blij om te zien dat het de mensen echt met elkaar in verbinding brengt en dat het waardevol is voor het koor. Daarmee is het oorspronkelijke doel al bereikt. Maar het zou natuurlijk nog mooier zijn als het lied voor meer mensen iets zou kunnen betekenen. Daarom moet het nummer mooi opgenomen worden en op bladmuziek beschikbaar komen. Dan kunnen we het ook echt de wereld in sturen. Ik zou het geweldig vinden als het koor de kans en de ervaring kreeg om hun eigen lied een keer in een studio op te nemen. We staan open voor alle contacten die ons daarbij zouden willen helpen. En wie weet willen andere Zingen voor je Leven koren het ook wel gaan zingen.”

OPROEP

Bij deze doen wij een oproep aan al onze lezers. Neem contact met Kanker in Beeld (info@kankerinbeeld.nl) als u denkt iets te kunnen betekenen in het verwezenlijken van de droom van Zingen voor je Leven Roosendaal: hun eigen nummer opnemen in een studio.

Het refrein uit ‘Ontmoeting’:

Want wij
Wij lopen samen
Je zegt: Ik draag je liefdevol als jij dat wilt
En als ik m’n kracht hervind
Ergens waar ik nooit eerder was
Mag ik de weg bepalen
Met jou als mijn kompas

Want wij
Wij lopen samen
Ik draag jou graag heel liefdevol als jij dat wilt
En als jij je kracht hervindt
Ergens waar jij nooit eerder was
Mag jij de weg bepalen en volg ik jou in jouw pas

Schrijven voor je Leven groeit

“Als ik me rot voel dan helpt het me te ademen.”
Het landelijke netwerk van Schrijven voor je Leven groepen groeit gestaag. We merken momenteel een enorme belangstelling voor schrijven als vorm van creatieve expressie.
Te vaak krijgen mensen met kanker het goedbedoelde advies om het “allemaal maar eens op te schrijven” wat hen is overkomen. Maar waar begin je dan? En hoe kan je schrijvend omgaan met die gevoelens die dit proces bij je wakker maakt? En wat doe je met de weerstand die je voelt groeien om eraan te beginnen?

Schrijven is een mooie manier om dichter bij jezelf te komen en jezelf te ontdekken.
Woordgedichten, regels volschrijven en nog veel meer concrete maar ook speelse technieken zorgen ervoor dat Schrijven voor je Leven deelnemers onder deskundige begeleiding ervaringen van zich af kunnen schrijven en op een veilige manier de aandacht van het hoofd naar het hart kunnen brengen.
Het schrijven wordt gebruikt als een creatief middel waarbij het om het proces gaat en niet om het schrijven van een ‘mooie’ of ‘volledige’ tekst. Zo biedt het schrijven ondersteuning in het maken van keuzes en het vormgeven van persoonlijke verwerking en heroriëntatie.

Het licht van Tabor

De William Yang Foundation liet de film Het licht van Tabor produceren. Deze documentaire film gaat over de psychologische en spirituele verwerking van kanker. In de documentaire komen een drietal ex-kankerpatiënten aan het woord die spreken over hun ervaringen, nadat zij (voorlopig) genezen zijn verklaard. Een vierde patiënt uit de film heeft de strijd verloren en is inmiddels overleden. Hiernaast komen ook een internist, een geestelijk verzorger, een psychologe en Willam Yang zelf aan het woord.

William Yang is theoloog en therapeut, tevens lid van het comité van aanbeveling van Kanker in Beeld. Hij richtte de William Yang Foundation in Nijmegen op. In centrum De Appel organisereert deze stichting activiteiten voor mensen die geraakt zijn door kanker of een andere levensbedreigende ziekte en hun naasten.

Bekijk hier de film.

Kanker in Beeld op NPO radio5

17 december 2016

Op zaterdag 17 december werd Kanker in Beeld-voorzitter Cora Honing geïnterviewd in het programma Open Huis op NPO Radio 5. Zij vertelde over de activiteiten van Stichting Kanker in Beeld. In het tweede half uur van het programma trad Zingen voor je Leven Hilversum op met drie liederen. Een heus radiodebuut voor dit koor!

Luister hier het interview met Cora Honing terug.

Luister hier naar het radio-optreden van het koor.

Eerste onderzoek onder koren voor kankerpatiënten

8 november 2016

Professor Sjaak Bloem heeft de afgelopen maanden vanuit zijn leerstoel aan Nyenrode Business Universiteit onderzoek gedaan naar ‘de kracht van zingen’ voor Stichting Kanker in Beeld. Professor Bloem heeft vandaag de resultaten van het onderzoek tijdens het symposium ‘De Kracht van Zingen’ op Nyenrode toegelicht. Daarbij kwam als belangrijkste conclusie naar voren dat op basis van de studie geen significante uitspraken gedaan kunnen worden over het effect van zingen op de kwaliteit van leven. Dit heeft voornamelijk te maken met de samenstelling van de koren. Toch levert het onderzoek nuttige informatie op over de kracht van zingen. De kracht van zingen werd ook door een panel van deskundigen onderschreven, waarbij uitgebreid stil werd gestaan bij het belang van psychosociale zorg.

Onderzoek over langere periode

In zijn toelichting liet Prof. Dr. Sjaak Bloem (Hoogleraar Healthcare Consumers & Experienced Health) weten dat vervolgonderzoek nodig is: “Doordat in de groep respondenten vrijwel geen ‘vroege’ kankerpatiënten zaten en het onderzoek slechts 8 maanden duurde is het nog te vroeg om harde conclusies te trekken. Onderzoek dient plaats te vinden over een langere periode. Zodoende kunnen ook meer mensen geïncludeerd worden waarbij de diagnose kanker net is vastgesteld.”

Nieuwe initiatieven

Drs. Cora Honing, voorzitter van Stichting Kanker in Beeld: “De uitkomsten van het onderzoek van Prof. Dr. Sjaak Bloem kunnen helpen bij het evalueren van het huidige aanbod van de stichting, bij het ontwikkelen van nieuwe initiatieven en bij het ondersteunen van het korennetwerk. Wij zijn Sjaak Bloem, zijn team en NETQ Healthcare zeer erkentelijk voor hun onderzoek en zien uit naar het vervolg.”

Erik Scherder over de invloed van creativiteit

15 april 2016

Patricia Deiters-Rahusen, voorzitter van Stichting Kanker in Beeld, sprak met Scherder tijdens de opname van een korte film. Deze wordt getoond op de Beeldende Stormdag voor vakprofessionals op 3 oktober in de Observant in Amersfoort. Erik Scherder sprak op zijn welbekende, zeer enthousiaste manier over de invloed van actieve creatieve expressie op het brein. Over wat het doet met iemand die naar muziek luistert, een instrument bespeelt, zingt, schildert, danst, schrijft, toneel speelt of boetseert. Erik Scherder zei verheugd te zijn om toe te treden tot het Comité van Aanbeveling van Stichting Kanker in Beeld.

Voortgang wetenschappelijk onderzoek

3 maart 2016

In december 2015 ging het wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van deelname aan een Zingen voor je Leven koor van start. Aan deze eerste meting heeft 60% van de benaderde koorleden deel genomen. Een fantastisch resultaat!!

Projectleider van dit onderzoek professor Sjaak Bloem van Nyenrode Universiteit reageert enthousiast: ‘Met dit onderzoek ontrafelen we de noten in de melodieën om te begrijpen waarom het zo fijn is om samen te zingen. Fijn dat zoveel mensen aan het onderzoek meedoen!’

Intussen heeft de tweede meting al weer plaats gevonden. Wij hopen ook nu weer op een hoog percentage deelnemers. Wij realiseren ons dat het meedoen aan het onderzoek tijd en energie kost. Maar de waarde van het onderzoek zal toenemen als zoveel mogelijk deelnemers aan alle vier metingen meedoen. Wij houden u op de hoogte!