Over Kanker in Beeld

Stichting Kanker in Beeld ontwikkelt, faciliteert en financiert creatieve en beeldende initiatieven waarbij de verwerking van kanker centraal staat. De activiteiten zijn gericht op patiënten en hun naasten en vinden in het hele land plaats. In samenwerking met ziekenhuizen, inloophuizen en patiëntenorganisaties helpt Kanker in Beeld mensen om hun kracht en energie te herontdekken, het gevoel van eigenwaarde te herstellen en de kwaliteit van leven te verbeteren. Zingen, toneelspelen, schilderen of schrijven met lotgenoten geeft positieve energie, hoop, zelfvertrouwen en een sterk gevoel van saamhorigheid.

Het bestuur van de stichting werkt pro deo en een groot deel van de leveranciers werkt gratis of tegen een gereduceerd tarief. De stichting verkrijgt haar inkomsten uit donaties, legaten, sponsoring, benefietactiviteiten. Vrijwilligers maken een groot deel van het werk mogelijk.

Missie

Stichting Kanker in Beeld wil de kwaliteit van leven van mensen die geconfronteerd zijn met kanker verbeteren met behulp van creatieve expressie. Wij stimuleren, promoten, ondersteunen en verbinden lokale initiatieven en zorgen voor kwaliteitsborging van het creatieve aanbod.

Visie

Creatieve expressie maakt deel uit van psychosociale ondersteuning aan (ex-)patiënten en hun naasten. Het helpt mensen weer in hun eigen kracht te komen, het gevoel van eigenwaarde te herstellen en aansluiting te vinden met de maatschappij.

Zingen, toneelspelen, schrijven of beeldend werken geeft positieve energie, hoop, zelfvertrouwen en een sterk gevoel van saamhorigheid.

Activiteiten

Stichting Kanker in Beeld:

  • stimuleert, ondersteunt en initieert initiatieven voor creatieve en (ver)beeldende expressie zoals zingen, toneelspelen, beeldende kunst en schrijven;
  • brengt (ex-)kankerpatiënten, vrienden en familie in contact met deze mogelijkheden;
  • ondersteunt vakprofessionals in het opzetten en ontwikkelen van nieuwe initiatieven;
  • bevordert de kwantiteit en kwaliteit van vakprofessionals door het organiseren van bijeenkomsten bedoeld als deskundigheidsbevordering en stimuleert onderlinge uitwisseling;
  • pleit ervoor dat creatieve en (ver)beeldende expressie onderdeel wordt van de reguliere oncologische zorg in de psychosociale oncologie.

Het beeldmerk van Kanker in Beeld is een dahlia. Dahlia’s kunnen tegen een stootje, maar hebben wel bescherming nodig in de winter. Samen vormen ze een veelkleurig en dynamisch palet dat toch een sterke eenheid vormt. Al deze aspecten vertegenwoordigen datgene waar Kanker in Beeld voor staat: kracht, creatie en verbinding.

Foto: Grote Manifestatie 2003 / Matthijs Wils – dahliabed waar bezoekers kracht konden putten uit verbondenheid.

Waarom expressie werkt

Creatieve expressie kan helpen om te uiten wat nog te emotioneel, heftig of chaotisch is om onder woorden te brengen. Minstens zo belangrijk is dat je daarmee je emoties erkent, dat je er mag zijn, precies zoals je op dat moment bent, met al je verdriet, onmacht, woede of hoop. Mede-oprichter en psycholoog Jan Taal: “Creatieve expressie gaat niet over ‘kunst maken’ maar over uitdrukken wie je bent. Door verbeelding en creativiteit te gebruiken kom je op een diepere laag van je bewustzijn. We zien dat mensen een enorme kracht in zichzelf herbergen die ze vaak pas in een crisis ontdekken. Creatieve processen kunnen helpen die kracht naar boven te halen en te gebruiken. Met het verbeelden geef je richting aan je gevoelens en je denken. De expressie helpt om de ziekte emotioneel te verwerken en een nieuwe balans in je leven te vinden. Het samenwerken met lotgenoten geeft bovendien veel plezier, steun en energie.”

Organisatie

Jan Taal (eerstelijns- en gezondheidspsycholoog, verbonden aan de School voor Imaginatie) richt in 1997 samen met Kitty Zwart de stichting Kanker in Beeld op. In 1998 organiseert de stichting de eerste manifestatie met beeldende kunst en podiumkunsten door mensen die met kanker geconfronteerd zijn. In 2003 vindt de tweede manifestatie plaats en wordt het eerste koor opgericht.

In 2006 treedt een volledig nieuw bestuur aan, met Patricia Deiters-Rahusen als nieuwe voorzitter. Het korennetwerk groeit, in het hele land ontstaan creatieve ateliers en de stichting steunt nieuwe initiatieven rondom schrijven en toneelspelen. Bijzondere evenementen zijn de derde manifestatie in 2009, de Oncofonie in Carré in 2012 en de Oncofonie in het Concertgebouw in 2016.

Daarnaast zet de stichting zich actief in om ervoor te zorgen dat er binnen de gezondheidszorg structureel meer aandacht komt voor creatieve expressie bij kanker.

In oktober 2016 neemt Cora Honig het voorzittersstokje over. In het nieuwe beleidsplan  staat de continuïteit van diensten van Kanker in Beeld centraal.

Download het beleidsplan 2020-2024