Weten­schap

Wetenschap

Psychologen die zich bezighouden met de werking van creatieve expressie bij ziekte constateren dat zulke activiteiten nieuwe energie geven. Het zorgt onder andere voor gevoelens van bevrijding, kracht, ontdekking, verrassing en controle. Naast de ‘anekdotische’ praktijkervaringen van zorgprofessionals komt er steeds meer neuropsychologisch onderzoek dat hun inzichten ondersteunt. Kanker in Beeld laat ook zelf onderzoek uitvoeren.

Eerste onderzoek onder koren voor kankerpatiënten

8 november 2016

Professor Sjaak Bloem heeft de afgelopen maanden vanuit zijn leerstoel aan Nyenrode Business Universiteit onderzoek gedaan naar ‘de kracht van zingen’ voor Stichting Kanker in Beeld. Professor Bloem heeft vandaag de resultaten van het onderzoek tijdens het symposium ‘De Kracht van Zingen’ op Nyenrode toegelicht. Daarbij kwam als belangrijkste conclusie naar voren dat op basis van de studie geen significante uitspraken gedaan kunnen worden over het effect van zingen op de kwaliteit van leven. Dit heeft voornamelijk te maken met de samenstelling van de koren. Toch levert het onderzoek nuttige informatie op over de kracht van zingen. De kracht van zingen werd ook door een panel van deskundigen onderschreven, waarbij uitgebreid stil werd gestaan bij het belang van psychosociale zorg.

Lees hier het persbericht over het onderzoek.

Onderzoek over langere periode

In zijn toelichting liet Prof. Dr. Sjaak Bloem (Hoogleraar Healthcare Consumers & Experienced Health) weten dat vervolgonderzoek nodig is: “Doordat in de groep respondenten vrijwel geen ‘vroege’ kankerpatiënten zaten en het onderzoek slechts 8 maanden duurde is het nog te vroeg om harde conclusies te trekken. Onderzoek dient plaats te vinden over een langere periode. Zodoende kunnen ook meer mensen geïncludeerd worden waarbij de diagnose kanker net is vastgesteld.”

Nieuwe initiatieven

Drs. Cora Honing, voorzitter van Stichting Kanker in Beeld: “De uitkomsten van het onderzoek van Prof. Dr. Sjaak Bloem kunnen helpen bij het evalueren van het huidige aanbod van de stichting, bij het ontwikkelen van nieuwe initiatieven en bij het ondersteunen van het korennetwerk. Wij zijn Sjaak Bloem, zijn team en NETQ Healthcare zeer erkentelijk voor hun onderzoek en zien uit naar het vervolg.”

Zingen in een koor verlaagt stress

Zingen in een koor verlaagt stress en versterkt immuunsysteem

Zingen in een koor blijkt een positief biologisch effect te hebben op mensen met kanker. Dit blijkt uit onderzoek dat in december 2015 in Engeland wordt gepubliceerd. Op basis van speekselmonsters voor en na het zingen in een koor, wordt aangetoond dat het zingen de stemming verbetert en het immuunsysteem versterkt.

Bekijk hier een populair-wetenschappelijk artikel over het onderzoek

Bekijk hier het volledige wetenschappelijke artikel

Regulerend effect op emoties in het brein

Prof. dr. Erik J.A. Scherder is hoofd van de afdeling Klinische Neuropsychologie van VU Universiteit. Hij legt in dit filmpje uit waarom creatieve expressie zo belangrijk is.

Hij vertelt onder andere dat de zogenaamde frontale lob sterk actief wordt door creatieve activiteiten. Die frontale lob helpt het brein om met emoties om te gaan. Daardoor hebben creatieve bezigheden een gunstig effect op spanning, stress en negatieve emoties. Bovendien blijkt uit onderzoek dat het mensen helpt om grip te krijgen op wat hen overkomt.