Sla navigatie over

Even voorstellen… Wijnandien Hoek

Recent ben ik toegetreden tot het bestuur van de Stichting Kanker in Beeld. Ik ben blij om deel te mogen uitmaken van deze enthousiaste groep van professionals, ieder met een eigen expertise. 

Als bedrijfskundige ben ik werkzaam geweest in verschillende takken en werkgebieden binnen de gezondheidszorg. De laatste 10 jaar heb ik gewerkt voor de wetenschappelijke (beroeps)vereniging van revalidatieartsen (VRA). Daar heb ik geleerd dat revalideren, ongeacht de ziekte of aandoening, een vorm is van topsport. Dat is keihard werken, lichamelijk én psychisch. Het is prachtig dat creatieve expressie ook een onderdeel van revalideren kan zijn. 

Kanker in Beeld is een stichting met een mooie en bijzondere opdracht; creatieve expressie stimuleren van mensen die, direct of indirect, geraakt zijn door de ziekte kanker. Ik ben dankbaar dat ik zelf heb mogen ervaren wat dit in de praktijk betekent. Het zingen in een koor heeft mij, na het overlijden van mijn man aan kanker, steun  gegeven bij het verwerken van mijn emoties. 

Als penningmeester wil ik graag mijn bijdrage leveren aan een financieel gezonde positie van de Stichting. Als bestuur willen we immers alle activiteiten, onder aanvoering van de professionals in het veld, verder blijven ontwikkelen en uitbreiden. Op deze manier kunnen we met elkaar voor meer mensen creatieve expressie toegankelijk maken. Daarnaast ervaar ik het als een uitdaging om in bredere zin mee te denken hoe we de verbinding tussen de verschillende lokale activiteiten verder vorm kunnen geven. Dit ter ondersteuning en inspiratie van alle mensen, die met hart en ziel betrokken zijn bij een creatieve activiteit binnen het landelijk netwerk van de Stichting Kanker in Beeld.

085 – 273 83 33
info@kankerinbeeld.nl

Volg ons op TwitterVolg ons op YouTubeVolg ons op InstagramVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedIn