Sla navigatie over

Kanker in Beeld in het Leven van Carla van Oostrum

Interview met Carla van Oostrum. Lid van het Zingen voor je Leven koor, Leiden.
Dit interview, op verzoek van Kanker in Beeld, is afgenomen door Ida Tan (bestuursvoorzitter) op maandag 17 februari 2020.

* Eerste vraag; hoe lang ben je al lid van ons koor?
Carla: ik behoor tot een van de eersten die zich bij dit koor hebben aangemeld .
Dit is ons jubileum jaar, 10 jaar om precies te zijn. Ik denk dat ik me in het eerste jaar gemeld heb dus ik denk een jaar of 9.
* Wat betekent het zingen voor jou in ons koor?
Carla: Ik word vrolijk van het zingen van de mooie liederen. Het is een koor met gelijkgestemden. Je begrijpt wat iedereen heeft doorgemaakt en dat schept een band .
Een ding wil ik graag even melden. Bij overlijden van koorleden wordt er een kort moment herdacht en fijne herinneringen gedeeld . Door middel van een mooi gedicht met kaarsjes en een persoonlijk woord. Heel fijn vind ik dit. Ik kan het dan achter me laten.
* Hoe heb je het koor ontdekt?
Carla: en dame van een ander koor, ook getroffen door kanker, waar ik ook zong (helaas nu niet meer) vertelde mij dat er een Zingen voor je Leven Koor bestond . Zij vertelde mij dat dit een koor was met leden die getroffen zijn door kanker. Zij had een pamflet zien hangen in het ziekenhuis om kennis te komen maken met dit koor. Eerst zag ik dit niet zo zitten om iedere keer maar weer opnieuw geconfronteerd te worden met kanker. Dat wilde ik helemaal niet. Die dame zei: ga nou eens gewoon mee en ervaar hoe het is .
Ik ben toen meegegaan en ik vind het zo fijn, dat ik er nu nog ben en dat is nu al 9 jaar lang .
* Was het makkelijk om lid te worden?
Carla: Voor mij was dit niet moeilijk. Ik ben door die dame erop gewezen . Na aarzeling toch gegaan en niet meer weggegaan.
*Ben je tijdens je ziek zijn lid geworden of pas nadat je het zwaarste al achter de rug had?
Carla: Ik ben lid geworden nadat ik schoon verklaard was. Genezen kunnen de doktoren niet zeggen. Je zou het wel uit hun mond willen trekken Ik ben schoon verklaard! , maar dat kan nou eenmaal niet. In het begin moest ik om de drie maanden terug voor controle. Nu de jaren verstrijken is dat om de drie jaar.
* Wat heeft het koor je gegeven? Is dat wat je verwachtte?
Carla: Ik had geen verwachtingen. Ik was alleen bang dat je iedere keer geconfronteerd zou worden met kanker maar dat was en is helemaal niet zo. Het is geen praatgroep maar een koor en dat is wat het is. Het zingen vind ik fijn en kijk er iedere keer weer naar uit. Natuurlijk wordt er wel onderling gepraat maar het zingen staat voorop. En dat vind ik heel fijn. Ik heb mensen voorgesteld om ook te komen maar niet iedereen kan zich hierin vinden. Het is maar waar je jezelf fijn bij voelt .
*Kan je merken dat ons koor andere kwaliteiten voorop stelt dan gangbare koren?
Carla: Ja verschil is er zeker. Ik heb goed vergelijkingsmateriaal omdat ik op twee verschillende koren heb gezeten. Het Zingen voor je Leven Koor is anders, in die zin dat je een heel andere band hebt met de leden dan op een gangbaar koor.
Als je hoort dat leden er niet kunnen zijn omdat zij aan het kuren zijn of te ziek zijn om te komen dan kan je dat haarfijn aanvoelen. Je hebt zelf ook in zo’ n situatie gezeten en weet precies wat zij meemaken. Op het andere koor sta je naast leden waarmee je een praatje maakt over het weer en hoe het bankstel staat bij de buurvrouw. Alledaagse zaken en dat is prima hoor, maar een echte band hebben met de leden is daar anders dan bij het Zingen voor je leven Koor. Daar kennen we elkaar heel goed en is er een hechte band omdat iedereen hetzelfde heeft meegemaakt of nog steeds meemaakt.
* Dus de kwaliteit van ons koor kort samengevat?
Dat is vooral de band die we met elkaar hebben vanwege de situatie waarin men verkeert.
Zonder de nadruk te leggen, ziek te zijn door kanker, maar wel door er te zijn voor elkaar indien nodig en een luisterend oor te hebben .
Verder staat zingen bij ons voorop en hopen we dat iedereen weer blij en met positieve energie naar huis gaat.

We eindigen met jouw slotzin : Zingen is mijn leven !

085 – 273 83 33
info@kankerinbeeld.nl

Volg ons op TwitterVolg ons op YouTubeVolg ons op InstagramVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedIn