Sla navigatie over

Kanker in Beeld zoekt dansdocenten!

Om het nieuwste initiatief Dansen voor je Leven van Stichting Kanker in Beeld verder vorm te geven zoeken we bevlogen dansprofessionals. We zijn op zoek naar professionele dansdocenten die affiniteit en/of ervaring hebben met het inzetten van kunst en dans om sociale en maatschappelijke doelen na te streven. Bij de bijeenkomsten van Dansen voor je Leven gaat het niet om een prestatie of om het ontwikkelen van een eindproduct, maar om het beleven van de kunstvorm dans. Bij Dansen voor je Leven kunnen deelnemers ervaren wat het lichaam nog allemaal (wel) kan en daar kracht uit putten. Het lichaam inzetten als expressief middel om te uiten wat (nog) niet onder woorden gebracht kan worden staat centraal.

Dans is een prachtige kunstvorm en is letterlijk de taal van het lichaam, een taal die iedereen verstaat én beheerst. Als dans docent creëer je een veilige dansomgeving, zowel qua sfeer als qua fysieke belasting en heb je oog voor ieder individu. Je bent flexibel en weet je lessen ter plaatse zo aan te passen dat het aansluit bij de deelnemers die je op dat moment voor je hebt. De lessen bestaan voornamelijk uit dansexpressieve en improvisatie-opdrachten, maar er is ook ruimte om te werken aan kracht, balans en uithoudingsvermogen. Het belangrijkste is dat we streven naar het geven van positieve energie, hoop, kracht, vertrouwen in het eigen lichaam en een sterk gevoel van saamhorigheid. Voor een impressie wat Dansen voor je Leven voor iemand kan betekenen, klik hier.

Wie zijn we?
Stichting Kanker in Beeld ontwikkelt, faciliteert en financiert al ruim 25 jaar creatieve en beeldende initiatieven waarbij de verwerking van kanker centraal staat voor iedere (ex-)kankerpatiënt en zijn naasten. We willen op deze manier een positieve impact hebben op de kwaliteit van leven van onze doelgroep. Wij hebben niet de pretentie om therapeutisch te werken. De activiteiten staan onder leiding van betaalde vakprofessionals. Creatieve expressie is een aanvullende ondersteuning op de reguliere behandeling en psychosociale professionele nazorg. Onze activiteiten bieden steun bij het verwerken van de ziekte, mobiliseren de draagkracht van de patiënt, dragen bij aan het herstel van eigenwaarde en verrijken het leven van de patiënt en hun naasten. Hierdoor hebben de activiteiten een belangrijke maatschappelijke impact. Wij onderscheiden onze initiatieven in Zingen-, Beelden-, Spelen (improvisatietheater)- en Dansen voor je Leven.

Zingen voor je Leven uitgelicht
Om een indruk te geven wat wij doen lichten wij het initiatief Zingen voor je Leven toe. Er zijn 28 Zingen voor je Leven koren verspreid door Nederland. De koorleden hebben allemaal, direct of indirect, met kanker te maken. De deelnemer ontdekt in alle vrijheid zijn/haar eigen geluid en emoties. De activiteit is laagdrempelig, door mee te doen ervaren mensen wat het effect en de kracht van een Zingen voor je Leven koor is. De koren zijn zelfredzaam en zelfstandig in de vorm van een eigen stichting en/of vereniging of vallen onder een van de Centra voor leven met en na kanker. Kanker in Beeld biedt ondersteuning aan de koren op diverse vlakken.

Verbinding initiatieven

Het verbinden van onze initiatieven Zang- Beelden- Spelen en Dans met elkaar geeft een extra dimensie. Als voorbeeld het ochtendprogramma tijdens onze laatste Ontmoetingsdag jl. voor onze vakprofessionals, coördinatoren en bestuursleden. Het bestond uit een centraal lied dat als rode draad alle initiatieven aan elkaar verbond.  

Voor meer informatie: www.kankerinbeeld.nl.

Aanpak nieuwe groepen Dansen voor je Leven
Je draagt zelf zorg voor een geschikte ruimte en deelnemers. Een locatie kan bijvoorbeeld een balletstudio, in een Centrum voor leven met en na Kanker of een multidisciplinaire locatie zijn. Kanker in Beeld bied je ondersteuning m.b.t. communicatie, marketing, contacten, werving en inhoudelijke zaken. Er kan bijvoorbeeld een dansworkshop gehouden worden in de plaats bij een van onze bestaande koren zodat er mogelijk al een groepje deelnemers ontstaat wat verder uit kan groeien. Vervolgens start er een workshop reeks (wekelijks/tweewekelijks).

‘Als ik Dans, voel ik me vrij van zorgen’

‘Wat een ontspanning, ik voel mij lichter na afloop’

Interesse?
We kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt over Dansen voor je Leven. Daarom organiseren we een online bijeenkomst om uitgebreid toe te lichten wat Kanker in Beeld doet en wat we voor ogen hebben met Dansen voor je Leven. Ook zijn wij zeer benieuwd naar jou. Na deze bijeenkomst bezit je alle informatie om te beslissen of Dansen voor je Leven bij jou past. Ook beslissen wij of je in ons profiel past. Je kunt op twee momenten online aansluiten:

  • Maandag 9 september I 15.00 – 16.30u
  • Dinsdag 10 september I  20.00 – 21.30u

Aanmelden/meer informatie
Graag zien we je CV met achtergrond informatie tegemoet via info@kankerinbeeld.nl Geef hierbij ook alvast je mogelijkheden aan voor de onlinebijeenkomst in september 2024.

085 – 273 83 33
info@kankerinbeeld.nl

Volg ons op TwitterVolg ons op YouTubeVolg ons op InstagramVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedIn