Sla navigatie over

Korendag ‘Nieuwe Stijl’ in 3 regio’s – ervaringen van twee vakprofessionals vanuit Korendag Oss

Anadya Wouters (Koor Nijmegen) en Frohmut Knie (Koren Nijmegen, Arnhem en Ede) nemen je mee in hun ervaring:

De korendag Zuid vond in 2018 plaats in gaststad Oss en we zijn uitgenodigd door Laura, Programma Manager Kanker in Beeld, om met de stembevrijders en dirigenten van de verschillende steden en de coördinator van de gaststad, samen te brainstormen om invulling te geven aan deze dag. We hebben elkaar één keer ontmoet in Oss voor deze voorbereiding van de korendag met het thema ‘Licht’. Het thema ‘Licht’ is aangedragen door de Zingen voor je Leven koren uit het hele land en stond centraal bij alle regionale korendagen.

Het was leuk om elkaar (weer) te ontmoeten en onze ideeën uit te wisselen. Al gauw vonden we elkaar in het idee het helemaal zelf vorm te geven (dus niet iemand van buiten een workshop te laten doen). Afwisselend hebben de verschillende dirigenten en stembevrijders een lied ingestudeerd, oefeningen met de koorleden gedaan, of met hun eigen koor iets ten gehore gebracht. Zo leerden de koorleden verschillende koren en hun begeleiders kennen, waarbij ieder zijn eigen energie en kwaliteiten naar voren bracht. Heel inspirerend, we hebben vooral veel gezongen en dat waardeerden de koorleden erg.
Wat deze aanpak uniek maakt, is dat wij als koorbegeleiders, goed op de hoogte zijn van wat de koorleden aanspreekt en energie geeft. Door de verschillende stijlen en afwisseling in de liederen was het een heel boeiende volle dag. Voor ons als dirigenten/stembevrijders heel inspirerend om onze collega’s aan het werk te zien!

085 – 273 83 33
info@kankerinbeeld.nl

Volg ons op TwitterVolg ons op YouTubeVolg ons op InstagramVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedIn