Sla navigatie over

Over Kanker in Beeld

Stichting Kanker in Beeld ontwikkelt, faciliteert en financiert creatieve en beeldende initiatieven waarbij de verwerking van kanker centraal staat. De activiteiten zijn gericht op patiënten en hun naasten en vinden in het hele land plaats. In samenwerking met andere organisaties zoals Centra voor leven met en na kanker helpt Kanker in Beeld mensen om hun kracht en energie te herontdekken, het gevoel van eigenwaarde te herstellen en de kwaliteit van leven te verbeteren. Zingen, toneelspelen, schilderen en dansen met lotgenoten geeft positieve energie, hoop, zelfvertrouwen en een sterk gevoel van saamhorigheid.

Het bestuur van de stichting werkt pro deo en een groot deel van de leveranciers werkt gratis of tegen een gereduceerd tarief. De stichting verkrijgt haar inkomsten uit donaties, legaten, sponsoring en benefietactiviteiten. Vrijwilligers maken een groot deel van het werk mogelijk.

Het beeldmerk van Kanker in Beeld is een dahlia. Dahlia’s kunnen tegen een stootje, maar hebben wel bescherming nodig in de winter. Samen vormen ze een veelkleurig en dynamisch palet dat toch een sterke eenheid vormt. Al deze aspecten vertegenwoordigen datgene waar Kanker in Beeld voor staat: kracht, creatie en verbinding.

Missie

Stichting Kanker in Beeld wil de kwaliteit van leven van mensen die geconfronteerd zijn met kanker verbeteren met behulp van creatieve expressie. Wij stimuleren, promoten, ondersteunen en verbinden lokale initiatieven en zorgen voor kwaliteitsborging van het creatieve aanbod.

Visie

Creatieve expressie maakt deel uit van psychosociale ondersteuning aan (ex-)patiënten en hun naasten. Het helpt mensen weer in hun eigen kracht te komen, het gevoel van eigenwaarde te herstellen en aansluiting te vinden met de maatschappij.

Zingen, toneelspelen, dansen of beeldend werken geeft positieve energie, hoop, zelfvertrouwen en een sterk gevoel van saamhorigheid.

Historie

Jan Taal (eerstelijns- en gezondheidspsycholoog, verbonden aan de School voor Imaginatie) richt in 1997 samen met Kitty Zwart de stichting Kanker in Beeld op. In 1998 organiseert de stichting de eerste manifestatie met beeldende kunst en podiumkunsten door mensen die met kanker geconfronteerd zijn. In 2002 wordt het eerst koor opgericht en in 2003 vindt de tweede manifestatie plaats.

Met een koor in Amersfoort, opgericht door Patricia Deiters-Rahusen blijkt er behoefte aan koren in andere regio’s. Zo komen er koren in Den Haag, Ede en Haarlemmermeer (onder leiding van respectievelijk Lide van de Vegt, Frohmut Knie en Liesbeth de Kat). Vanaf 2006 krijgt het korennetwerk de titel Zingen voor je Leven en wordt ondergebracht in de organisatiestructuur van Stichting Kanker in Beeld.

In 2006 treedt een volledig nieuw bestuur aan, met Patricia Deiters-Rahusen als nieuwe voorzitter. Het korennetwerk groeit, in het hele land ontstaan creatieve ateliers onder de naam Beelden voor je Leven en de stichting steunt nieuwe initiatieven rondom schrijven en toneelspelen. Bijzondere evenementen zijn de derde manifestatie in 2009, de Oncofonie in Carré in 2012 en de Oncofonie in het Concertgebouw in 2016.

In 2012 starten de theatergroepen onder de noemer Spelen voor je Leven en in 2018 wordt begonnen met schrijfworkshops ‘Schrijven voor je Leven’. Helaas moesten we in 2021 met dit initiatief stoppen vanwege te geringe belangstelling.

In 2016 neemt Cora Honing het voorzitterstokje over van Patricia Deiters-Rahusen.

In 2022 vindt een try-out ‘dansen’ plaats in Oss, onder de bezielende leiding van Lobke van der Sanden, dansdocent. Gezien de positieve uitkomsten hiervan besluit het bestuur tot een nieuw initiatief ‘Dansen voor je Leven. Najaar 2022 start er op 4 plaatsen in Nederland een pilotreeks.

Ook bestaan er in 2022, 30 Zingen voor je Leven koren, verspreid over het hele land, waar elke week honderden mensen plezier aan beleven.

085 – 273 83 33
info@kankerinbeeld.nl

Volg ons op TwitterVolg ons op YouTubeVolg ons op InstagramVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedIn