Sla navigatie over

Over Kanker in Beeld

Stichting Kanker in Beeld ontwikkelt, faciliteert en financiert creatieve en beeldende initiatieven waarbij de verwerking van kanker centraal staat. De activiteiten zijn gericht op patiënten en hun naasten en vinden in het hele land plaats. In samenwerking met ziekenhuizen, inloophuizen en patiëntenorganisaties helpt Kanker in Beeld mensen om hun kracht en energie te herontdekken, het gevoel van eigenwaarde te herstellen en de kwaliteit van leven te verbeteren. Zingen, toneelspelen en schilderen met lotgenoten geeft positieve energie, hoop, zelfvertrouwen en een sterk gevoel van saamhorigheid.

Het bestuur van de stichting werkt pro deo en een groot deel van de leveranciers werkt gratis of tegen een gereduceerd tarief. De stichting verkrijgt haar inkomsten uit donaties, legaten, sponsoring, benefietactiviteiten. Vrijwilligers maken een groot deel van het werk mogelijk.

Het beeldmerk van Kanker in Beeld is een dahlia. Dahlia’s kunnen tegen een stootje, maar hebben wel bescherming nodig in de winter. Samen vormen ze een veelkleurig en dynamisch palet dat toch een sterke eenheid vormt. Al deze aspecten vertegenwoordigen datgene waar Kanker in Beeld voor staat: kracht, creatie en verbinding.

Missie

Stichting Kanker in Beeld wil de kwaliteit van leven van mensen die geconfronteerd zijn met kanker verbeteren met behulp van creatieve expressie. Wij stimuleren, promoten, ondersteunen en verbinden lokale initiatieven en zorgen voor kwaliteitsborging van het creatieve aanbod.

Visie

Creatieve expressie maakt deel uit van psychosociale ondersteuning aan (ex-)patiënten en hun naasten. Het helpt mensen weer in hun eigen kracht te komen, het gevoel van eigenwaarde te herstellen en aansluiting te vinden met de maatschappij.

Zingen, toneelspelen, schrijven of beeldend werken geeft positieve energie, hoop, zelfvertrouwen en een sterk gevoel van saamhorigheid.

Historie van de koren

Het eerste koor wordt eind 2002 opgericht door Patricia Deiters-Rahusen (later voorzitter van Stichting Kanker in Beeld). Patiënten en hun naasten repeteren in dit koor om tijdens de manifestatie van 2003 een uitvoering te geven. Hierna willen de koorleden graag doorgaan. Iedere twee weken komen ze van heinde en verre bij elkaar om te repeteren. Eerst nog bij Cristofori in Amsterdam, later in het Toon Hermans Huis te Amersfoort.

Er is behoefte om dichter bij huis te kunnen zingen en zo ontstaan in 2006 de eerste regionale koren in Den Haag (geleid door Lide van de Vegt), Ede (Frohmut Knie) en Haarlemmermeer (Liesbeth de Kat). De startfinanciering komt van een anonieme inzamelingsactie.

Vanaf 2006 krijgt het korennetwerk de naam Zingen voor je Leven en wordt het ondergebracht in de organisatiestructuur van Stichting Kanker in Beeld. Nieuwe koren kunnen worden opgericht dankzij financiering van onder andere het VSBfonds, Adventure4Life en vele andere donateurs. De algehele coördinatie is tussen 2006 en 2016 in handen van de Kanker in Beeld bestuursleden Vincent van Dantzig en Patricia Deiters-Rahusen. In 2016 zijn er meer dan 30 koren, verspreid over het hele land, waar elke week honderden mensen plezier aan beleven.

085 – 273 83 33
info@kankerinbeeld.nl

Volg ons op TwitterVolg ons op YouTubeVolg ons op InstagramVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedIn