Sla navigatie over

Evenementen

Evenementen

Kanker in Beeld organiseert sinds 1998 indrukwekkende evenementen met werken en optredens van mensen die met kanker geconfronteerd zijn. Deze uitingen laten zien wat kanker teweeg kan brengen, zowel in negatieve als positieve zin. Ze geven een gezicht aan de pijn en het verdriet maar ook aan de moed, kracht en hoop. Daarnaast vestigen deze evenementen de aandacht op het belang van creatieve expressie voor de emotionele verwerking van de ziekte.

November 2022: ‘Maand van de creatieve expressie’

Kanker in Beeld bestaat 25 jaar in 2022 en dat vieren we op diverse manieren!

In het Cobra museum in Amstelveen komt gedurende 2,5 maand (22 okt-9 jan) een expositie vanuit Beelden voor je Leven met werken van ex-kankerpatiënten en hun naasten, toegankelijk voor alle museumbezoekers.

De maand november staat in het teken van ‘De maand van de creatieve expressie’. Samen met al onze initiatieven worden er de hele maand activiteiten in het Cobra Museum in Amstelveen en door het hele land georganiseerd. Naast de expositie Verwoorden-Verklanken-Verbeelden-Verwerkenworden workshops zingen, dansen en beeldend werk gegeven, vinden workshops en lezingen plaats, en treden er koren op. Gedurende de hele maand worden er op veel verschillende plaatsen in het land allerlei activiteiten georganiseerd. Wees van harte welkom om te komen ervaren wat creatieve expressie voor je welzijn kan betekenen.

Voor meer informatie, zie onze agenda.

085 – 273 83 33
info@kankerinbeeld.nl

Volg ons op TwitterVolg ons op YouTubeVolg ons op InstagramVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedIn