Sla navigatie over

Succesvolle workshop Kanker in Beeld bestuurders en programma manager

Zaterdag 25 oktober jl. namen twee bestuursleden, Cora Honing en Nadia Burgmeijer, aspirant-bestuurslid Don Henken en programma manager Laura van den Berg deel aan een workshop. Deze was  georganiseerd door Mischief Makers, een creatief bureau dat workshops faciliteert, en gegeven door een aantal ‘facilitators’ in het kader van hun afstudeerproject. Wij hebben dankbaar gebruik gemaakt van hun gratis aanbod voor deze workshop, die deels in het Engels en deels in het Nederlands was.

In verband met Corona vonden wij een herbezinning op het programma van Kanker in Beeld on Tour noodzakelijk. Het is waarschijnlijk niet reëel om te verwachten dat we op afzienbare termijn patiënten en hulpverleners in een ziekenhuis kunnen laten kennis maken met het creatieve aanbod van Kanker in Beeld. Vraag was dus hoe we onze doelgroepen dan wel zo optimaal kunnen bereiken om te ervaren wat creatieve expressie kan betekenen in een leven met of na kanker.

Op een speelse en deskundige manier hebben we ons verder verdiept in onze doelgroepen, wat zij nodig hebben om zich bewust te worden wat creatieve expressie kan betekenen en op welke manier we dat het beste vorm kunnen geven.

We zijn naar huis gegaan met veel nieuwe ideeën en aanknopingspunten om Kanker in Beeld on Tour om te zetten in een werkbaar en inspirerend programma. Nu is het aan ons om hiermee verder aan de slag te gaan. 

Met veel dank aan de Mischief Makers en aan de facilitators Jasper, Jelle, Merel, Izzy en Sas die hun studie met deze workshop succesvol hebben afgesloten.

Cora Honing

085 – 273 83 33
info@kankerinbeeld.nl

Volg ons op TwitterVolg ons op YouTubeVolg ons op InstagramVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedIn