Sla navigatie over

ANBI-status

De Belastingdienst heeft Stichting Kanker in Beeld erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aan Kanker in Beeld, binnen de daarvoor geldende regels, aftrekbaar zijn van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Het fiscaal nummer van Kanker in Beeld is 8062 12 275.

Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer informatie.

Publicatie ANBI gegevens
Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen 2022

085 – 273 83 33
info@kankerinbeeld.nl

Volg ons op TwitterVolg ons op YouTubeVolg ons op InstagramVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedIn