Sla navigatie over

Activiteiten vrijdag 4 november in het Cobra Museum in Amstelveen

Programma
10.15-11.15u – Workshop Zingen voor je Leven
Workshop: o.l.v. dirigent Frans Meijer en muzikale begeleiding Harrie Herfst. (koor Amsterdam)
Doelgroep: mensen geconfronteerd met kanker

12.15-13.15u – Lezing: Bevorderen van herstel met muziek, spel, dans en beeldende
materialen

Lezing: o.l.v. Professor dr. Susan van Hooren, lid van het Comité
van Aanbeveling van Kanker in Beeld en Hoogleraar Klinische psychologie bij de Open Universiteit Maastricht.
Doelgroep: mensen geconfronteerd met kanker

15.30-16.30u – Workshop Storytelling
Workshop: o.l.v. Don Henken, bestuurslid Kanker in Beeld & dirigent Zingen voor je Leven Tilburg en Eindhoven.
Doelgroep: mensen geconfronteerd met kanker

Ntb tijd – Optreden Zingen voor je Leven koren Haarlemmermeer en Haarlem “Zing mee…..voor je Leven” 

Waar: Cobra Museum voor Moderne Kunst, Sandbergplein 1, Amstelveen
Aanmelden:  Voor vrijdag 28 oktober kunt u zich aanmelden voor de workshop via het desbetreffende aanmeldingsformulier per workshop. Zie hieronder.
Kosten: De activiteiten zijn kosteloos. Dit geldt ook voor het bezoeken van de expositie van Kanker in Beeld. Voor de overige exposities van het Cobra Museum is het kopen van een ticket noodzakelijk. Het tonen van een museumjaarkaart aan het Cobra Museum wordt zeer op prijs gesteld.
Meer informatie: Scroll naar beneden op deze pagina.

Workshop Zingen voor je Leven

In deze workshop laten Frans Meijer en Harrie Herfst op een laagdrempelige en lichtvoetige wijze de deelnemers ervaren wat ‘samen vrij zingen’ met je kan doen.
Immers, zingen maakt blij en geeft energie. Het heeft een hele positieve invloed zowel op je fysieke als mentale gestel.

Samen zingen geeft daarbij ook nog eens een gevoel van ontspanning en verbondenheid. En niet onbelangrijk, zingen is heel hele fijne manier om klank en uiting te geven aan je gevoelens en deze ook te delen met anderen. Het Zingen voor je Leven koor biedt een veilige en vertrouwde omgeving. In ons zingen bieden we juist ook ruimte voor die gevoelens die leven en gehoord willen worden.  Én…. het gaat om plezier, de fun van samen zijn en samen zingen!

We beginnen altijd met en nemen ruim de tijd voor het losmaken van lijf, adem en stem. En daarna zingen we stukken uit ons repertoire en studeren we ook weer nieuwe stukken in. Het repertoire is heel divers van wereldmuziek, Nederlandse succesnummers, gospels tot klassiek.

Wil jij eens meemaken hoe het is om in een Zingen voor je Leven koor te zingen, geef je dan op voor de workshop. 

> aanmelden

Lezing: Bevorderen van herstel met muziek, spel, dans en beeldende materialen

De inzet van de beeldende materialen, drama, dans, muziek en beweging geeft de mogelijkheid om mensen op een non-verbale en laagdrempelige manier te benaderen en te werken aan herstel. Dit wordt als kernpunt genomen binnen vaktherapie.

Binnen vaktherapie wordt op een ervaringsgerichte wijze de focus gelegd op de sterke kanten en de succeservaringen van de cliënt. Het gaat niet zozeer om het praten, maar wel juist om het doen. Onderzoek geeft aan dat cliënten dit als veilig ervaren, omdat er niet per se een continue verbale interactie nodig is tussen de cliënt en de therapeut. Vanuit het handelings- en ervaringsgerichte werken kan gedrag van de persoon concreet zichtbaar worden gemaakt en gevoelens en gedachtes op datzelfde moment worden opgeroepen. Dit biedt dan de mogelijkheid voor de persoon om te experimenteren met alternatief en gewenst gedrag.

Tijdens deze presentatie zal worden ingegaan op de visie vanuit vaktherapie op het werken aan herstel, de onderbouwing hiervan en de bijdrage aan het bieden van zorg en ondersteuning in en rondom de leefomgeving van de cliënt.

Voor alle duidelijkheid alle creatieve activiteiten onder de paraplu van Kanker in Beeld staan onder leiding van een vakprofessional.

> aanmelden

Workshop Storytelling

In het begin van dit jaar ben ik ondergedompeld in de wereld van ‘Storytelling’. Ik wilde heel graag vertellen hoe het is om met een groep muziek te maken, maar hoe je dat interessant moet doen, dat wist ik echt niet.

Via workshops leerde ik, door structuur aan te brengen, stap voor stap verhalen maken en dit publiekelijk te maken.

Graag wil ik dit met jullie delen en in deze workshop onze verhalen gaan maken. Samen gaan we kijken hoe je je verhaal kunt vormgeven en met anderen kunt delen. 

#korenlatenzichhoren

>aanmelden

085 – 273 83 33
info@kankerinbeeld.nl

Volg ons op TwitterVolg ons op YouTubeVolg ons op InstagramVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedIn