Sla navigatie over

Zingen voor je Leven Amersfoort

Dat kanker niet het einde van het lied hoeft te betekenen, is gelukkig inmiddels een vertrouwde gedachte. Maar dat het ook het begin van een lied of zelfs van een heel repertoire kan zijn, is minder bekend. Zingen voor je Leven Amersfoort (ZvjL-A) is het eerste koor uit het korennetwerk Zingen voor je Leven, en onderdeel van de Stichting Kanker in Beeld. Het bestaat sinds 2003 en is speciaal bedoeld voor mensen die direct of indirect met kanker zijn geconfronteerd. Samen zingen is: uitdrukking geven aan je gevoel, je hart luchten, massage voor de ziel, jouw eigen stem laten horen in een groter geheel, verbondenheid ervaren, het leven vieren. Samen zingen is het ene moment uitgelaten, luidruchtig en feestelijk, het andere moment ingetogen, verstild en kwetsbaar. Deze bijzondere kwaliteiten van het zingen worden tweewekelijks ervaren door de zangers van ZvjL-A. Zangervaring is niet nodig. De sfeer is ontspannen en de prestaties zijn ondergeschikt aan het plezier.

Luister hier naar een fragment van ons concert op 25 maart 2018: Syahamba

Terug naar het overzicht landelijk netwerk

Praktische informatie

Het eerste uur wordt besteed aan stemexpressie onder leiding van Harry de Beer. Hij richt zich vooral op het fysieke en gevoelsmatige aspect van zang: de ademhaling en het waarnemen van wat klank teweeg brengt in je lichaam. De werkvormen die hier voor gebruikt worden zijn een combinatie van meditatie, lichaamswerk en stemexpressie. Na een korte pauze wordt de ochtend voortgezet door Harry de Beer, als koordirigent. Gedurende 90 minuten worden liederen gezongen die onder meer worden ingebracht door de koorleden zelf.

Stemexpressie en dirigent: Harry de Beer
Coördinator: Vacant

Zangbijeenkomsten: Iedere twee weken op vrijdag
Tijd: van 09.45 tot 12.30 uur
Locatie: Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4, Amersfoort

Kosten deelname: € 150,– per jaar
Aanmelden: Neem contact op met de coördinator. Momenteel is de functie vacant, maar uiteraard wordt deze e-mail uitgelezen: e-mail secretaris@zingenvoorjeleven-amersfoort.nl

ANBI-status

Zingen voor je Leven Amersfoort heeft de ANBI-status

anbi_fc

Doelstelling:
Het in stand houden van een koor onder auspiciën van Stichting Kanker in Beeld.
Beoefening van Podiumkunst.Contactadres:secretaris@zingenvoorjeleven-amersfoort.nl

RSIN: 855883492
Bankrekeningnummer: NL36 INGB 0007 0655 31 t.n.v. Stichting Zingen voor je Leven Amersfoort.

Beleidsplan:
Zie bijlage Beleidsplan 2020-2024

Jaarrekening en Meerjarenbegroting:
Zie bijlage Financiële verantwoording 2022 en meerjarenbegroting

Jaarverslag:
Zie bijlage jaarverslag 2022

Privacyverklaring
Stichting ‘Zingen voor je Leven Amersfoort’ onderschrijft de privacyverklaring van
Kanker in Beeld. Deze is te vinden op de homepage.

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de wijze waarop Stichting  ‘Zingen voor je Leven Amersfoort’ omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via: secretaris@zingenvoorjeleven-amersfoort.nl

085 – 273 83 33
info@kankerinbeeld.nl

Volg ons op TwitterVolg ons op YouTubeVolg ons op InstagramVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedIn