Sla navigatie over

Zingen voor je Leven Haarlem

Het koor Zingen voor je Leven Haarlem biedt
plezier, onderlinge steun – al dan niet uitgesproken -,
gezelligheid en ontspanning voor de deelnemers.
Dat zijn mensen die in hun leven geconfronteerd zijn met
kanker. Dus niet alleen patiënten, maar ook familie en
vrienden.

De begeleiding is in handen van 2 bevlogen professionals.
Voorafgaand aan de repetitie, die tot doel heeft om heerlijk
met elkaar te zingen, drinken we een kopje koffie of thee.

Halverwege is er een pauze waarin we met elkaar kunnen
praten en nog een kopje koffie of thee kunnen drinken, met
een lekkere versnapering.

We beginnen, rustig zittend, met ademhalingsoefeningen en sluiten dat gedeelte af met een mooi toepasselijk gedicht of stukje proza. Vervolgens doen we onder leiding van de stemcoach wat oefeningen om lichaam en stem los te maken en op te warmen, en dán wordt er lekker samen gezongen. Iedereen kan meedoen, ervaring met zingen of van blad lezen is absoluut geen vereiste.
Het gaat tenslotte om het samen zingen en daarin
verbondenheid te voelen.

Het repertoire is betekenisvol en heel divers: mooie en
zingbare arrangementen uit alle windstreken en van alle
tijden.
Ook is er alle ruimte om zelf liedjes in te brengen.

Terug naar het overzicht landelijk netwerk

Praktische informatie

Dirigent/pianist: Carole Kroese
Adem/Stemcoach: Elise Blesgraaf
Repetities: elke 2e en 4e vrijdag van de maand
Tijd: 10.00 tot 12.00 uur
Locatie: Menno Kapel, Indischestraat 190, 2022 VV Haarlem
Kosten deelname: € 150,- per jaar, € 75,- per half jaar
Informatie en/of aanmelden: secretariaatzvjlhaarlem@gmail.com

ANBI-status

ANBI: de ANBI-status is ons toegekend per 20 december 2021.

RSIN: 863200734

Bankrekeningnummer: NL17 RABO 0375 4800 56, t.n.v. Stichting Zingen voor je Leven Haarlem.

Doelstelling:
Het in stand houden van een koor onder auspiciën van Stichting Kanker in Beeld.
Beoefening van Podiumkunst.

Hoofdlijnen van het beleidsplan:
Het Zingen voor je Leven koor in Haarlem (Viva Vocaal) wordt ondersteund door “Stichting Zingen voor je Leven Haarlem”.

  1. Zingen in ensemble vorm met instrumentale begeleiding van vrouwen en mannen die kanker hebben, gehad hebben, alsmede met naasten, hulpverleners en andere betrokkenen. Door samen te zingen denken ze even niet aan gevoelens van paniek, angst, boosheid of rouw. De aandacht gaat twee uur lang uit naar het zingen met elkaar. Dit doen we onder begeleiding van bevoegde professionals, te weten een dirigent/musicus en een stemcoach.
  • Dit doel tracht onze stichting onder meer te bereiken door:
    • Een tweewekelijkse repetitie, iedere 2e en 4e vrijdagochtend van de maand. O.l.v. bevoegde professionals t.w. een dirigent/musicus en een stemcoach. Voor koorleden die er niet bij kunnen zijn verzorgen we een zoom sessie. Die kan ook teruggekeken worden en zelfs worden gedownload (Na downloaden is de geluidskwaliteit beter!). Zo kan iedereen toch op de hoogte blijven en thuis meedoen.
    • Het verzorgen van optredens in de regio soms samen met andere koren van het korennetwerk “Zingen voor je Leven” van de Stichting Kanker in Beeld. (natuurlijk rekening houdend met de gezondheidstoestand van onze koorleden!).
  • Wij stellen verbondenheid en saamhorigheid centraal. Gevoelens kunnen worden geuit via muziek. Lief en leed kunnen worden gedeeld.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  • De stichting maakt deel uit van het korennetwerk “Zingen voor je Leven” van Stichting Kanker in Beeld.
  • De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Bestuursleden:

Het bestuur bestaat uit de volgende 3 personen:

Voorzitter:                       P.J.M.M. de Wit
Secretaris:                       S.A.R.E Snel
Penningmeester:           P.J.M. Gaarthuis

Beloningsbeleid:
Voor de inzet van bestuursleden wordt geen vergoeding geboden. De koorleiding wordt betaald op basis van inzet van uren, met een uurtarief van € 50.

085 – 273 83 33
info@kankerinbeeld.nl

Volg ons op TwitterVolg ons op YouTubeVolg ons op InstagramVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedIn