Sla navigatie over

Zingen voor je Leven Twente

Zingen voor je Leven Twente is in 2014 gestart als een onderdeel van inloophuis het ‘Nije Huis’ in Hengelo en van Stichting Kanker in Beeld. Vanaf januari 2019 is het een zelfstandig koor en nog steeds onderdeel van het landelijke korennetwerk van Kanker in Beeld. In deze koren wordt gezongen door mensen die met kanker te maken hebben (gehad) en hun naasten. Samen zingen geeft kracht, troost, energie en vooral heel veel plezier. Het zorgt bovendien voor een gevoel van saamhorigheid en steun. Plezier in het zingen staat voorop. Dat we allemaal weet hebben van kanker kan voor een extra verbinding zorgen. Iedereen is welkom, zowel mannen als vrouwen, jong en oud. Zangervaring is niet nodig, de stem mag klinken op ieders eigen wijze.

We zingen een gevarieerd repertoire van één- en meerstemmige liedjes uit alle windstreken. In verschillende talen, a capella of met pianobegeleiding. Een deel van de liedjes is ingetogen, andere zijn uitbundig en vreugdevol. Eigen inbreng is altijd mogelijk. Ons koor bestaat uit ongeveer 14 leden. Nieuwe leden zijn heel welkom. De deur staat open en kom een keer meezingen!

Terug naar het overzicht landelijk netwerk

Praktische informatie

Coördinator: Corine Rademaker
Dirigent en stemexpressie: Maaike Gerritsen
Voorzitter en secretaris: Corine Rademaker
Penningmeester:  Anja van de Haar

Repetities: Maandagochtend (om de week)
Tijd: van 10.00 tot 12.00 uur (koffie staat klaar vanaf 9.45 uur)

Locatie: Bosshardt, in het Buurthuis van Het Leger des Heils, Agonstraat  10, 7552 TJ in Hengelo
Kosten deelname: € 10 per ochtend, incl. koffie/thee. bij minder draagkracht € 7,-
Aanmelden en info: Corine Rademaker via 06-42367253 of zingenvoorjeleventwente@gmail.com

Voor meer informatie zie: facebookpagina Zingen voor je Leven Twente

ANBI-status

Zingen voor je Leven Twente heeft de ANBI-status

anbi_fc

Doelstelling:
Het in stand houden van een koor onder auspiciën van Stichting Kanker in Beeld.
Beoefenen van podiumkunst.

Bezoekadres:

Looweg 4a
7665 SM Albergen
Tel: 06-42367253

RSIN: 859842757
Bankrekening: NL34RABO0340758406 tnv St. Zingen voor je Leven Twente
Mailadres: zingenvoorjeleventwente@gmail.com

Jaarverslag:
Jaarverslag 2022

Exploitatie:
Exploitatie 2022

Beleidsplan:
Beleidsplan 2023

Begroting:
Begroting 2023

GiftANBI-status

Gift

Draagt u ons koor een warm hart toe, dan kunt u ons financieel ondersteunen. Elke bijdrage, klein of groot is welkom. U kunt uw gift of donatie overmaken op bankrekeningnummer NL34RABO 0340 758 406.

085 – 273 83 33
info@kankerinbeeld.nl

Volg ons op TwitterVolg ons op YouTubeVolg ons op InstagramVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedIn