Sla navigatie over

Zingen voor je Leven Twente

Zingen voor je Leven Twente is in 2014 gestart als een onderdeel van inloophuis het ‘Nije Huis’ in Hengelo en van Stichting Kanker in Beeld. Vanaf januari 2019 is het een zelfstandig koor en nog steeds onderdeel van het landelijke korennetwerk van Kanker in Beeld. In deze koren wordt gezongen door mensen die met kanker te maken hebben (gehad) en hun naasten. Samen zingen geeft kracht, troost, energie en vooral heel veel plezier. Het zorgt bovendien voor een gevoel van saamhorigheid en steun. Plezier in het zingen staat voorop. Dat we allemaal weet hebben van kanker kan voor een extra verbinding zorgen. Iedereen is welkom, zowel mannen als vrouwen, jong en oud. Zangervaring is niet nodig, de stem mag klinken op ieders eigen wijze.

We zingen een gevarieerd repertoire van één- en meerstemmige liedjes uit alle windstreken. In verschillende talen, a capella of met pianobegeleiding. Een deel van de liedjes is ingetogen, andere zijn uitbundig en vreugdevol. Eigen inbreng is altijd mogelijk. Ons koor bestaat uit ongeveer 14 leden. Nieuwe leden zijn heel welkom. De deur staat open en kom een keer meezingen!

Terug naar het overzicht landelijk netwerk

Praktische informatie

Coördinator: Jetty de Vreede
Dirigent en stemexpressie: Maaike Gerritsen
Voorzitter: Welmoed Zweers
Penningmeester:  Joke van Andel
Secretaris: Jetty de Vreede

Repetities: Maandagochtend (om de week)
Tijd: van 10.00 tot 12.00 uur (koffie staat klaar vanaf 9.45 uur)

Locatie: Remonstrantse Kerk, Woltersweg 11 te Hengelo.
Kosten deelname: € 10 per ochtend, incl. koffie/thee. bij minder draagkracht € 7,-
Aanmelden en info: Jetty de Vreede 06-22838429 of jettydevreede@gmail.com

Voor meer informatie zie: facebookpagina Zingen voor je Leven Twente

ANBI-status

Zingen voor je Leven Twente heeft de ANBI-status

anbi_fc

Doelstelling:
Het in stand houden van een koor onder auspiciën van Stichting Kanker in Beeld.
Beoefenen van podiumkunst.

Bezoekadres:
Dalkruid 26
7491 LM Delden
Tel: 06-22838429

RSIN: 859842757
Bankrekening: NL34RABO0340758406 tnv St. Zingen voor je Leven Twente
Mailadres: zingenvoorjeleventwente@gmail.com

Jaarverslag & jaarplan:
Jaarverslag 2021 en vooruitblik 2022

Exploitatie en begroting:
Financieel Jaaroverzicht 2021

Beleidsplan:
2021

085 – 273 83 33
info@kankerinbeeld.nl

Volg ons op TwitterVolg ons op YouTubeVolg ons op InstagramVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedIn