Zingen voor je Leven Amersfoort

Dat kanker niet het einde van het lied hoeft te betekenen, is gelukkig inmiddels een vertrouwde gedachte. Maar dat het ook het begin van een lied of zelfs van een heel repertoire kan zijn, is minder bekend. Zingen voor je Leven Amersfoort (ZvjL-A) is het eerste koor uit het korennetwerk Zingen voor je Leven, en onderdeel van de Stichting Kanker in Beeld. Het bestaat sinds 2003 en is speciaal bedoeld voor mensen die direct of indirect met kanker zijn geconfronteerd. Samen zingen is: uitdrukking geven aan je gevoel, je hart luchten, fitness voor je ziel, jouw eigen stem laten horen in een groter geheel, verbondenheid ervaren, het leven vieren. Samen zingen is het ene moment uitgelaten, luidruchtig en feestelijk, het andere moment ingetogen, verstild en serieus. Deze bijzondere kwaliteiten van het zingen worden tweewekelijks ervaren door de zangers van ZvjL-A. Zangervaring is niet nodig. De sfeer is ontspannen en de prestaties zijn ondergeschikt aan het plezier.

Luister hier naar een fragment van ons concert op 25 maart 2018: Syahamba

Terug naar het overzicht landelijk netwerk

Praktische informatie

Het eerste uur wordt besteed aan stemexpressie onder leiding van Harry de Beer. Hij richt zich vooral op het fysieke en gevoelsmatige aspect van zang: de ademhaling en het waarnemen van wat klank teweeg brengt in je lichaam. De werkvormen die hier voor gebruikt worden zijn een combinatie van meditatie, lichaamswerk en stemexpressie. Na een korte pauze wordt de ochtend voortgezet door Harry de Beer, als koordirigent. Gedurende 90 minuten worden liederen gezongen die onder meer worden ingebracht door de koorleden zelf.

Stemexpressie: Harry de Beer
Dirigent: Harry de Beer
Coördinator: Gert Kok

Repetities: Iedere twee weken op vrijdag
(in juli en augustus zijn er geen repetities)
Tijd: van 09.45 tot 12.30 uur
Locatie: Toon Hermans Huis Amersfoort, Regentesselaan 39, 3818 HH Amersfoort
Kosten deelname: € 150,– per jaar
Aanmelden: Neem contact op met de coördinator Gert Kok, bij voorkeur per e-mail zingenvoorjeleven.amersfoort@upcmail.nl, of telefonisch 033-2454195

ANBI-status

Zingen voor je Leven Amersfoort heeft de ANBI-status

anbi_fc

 

 

 

Doelstelling:
Het in stand houden van een koor onder auspiciën van Stichting Kanker in Beeld.
Beoefening van Podiumkunst.

Bezoekadres:
Coördinator Gert Kok
Wheemplein 43, 3861 BA Nijkerk
zingenvoorjeleven.amersfoort@upcmail.nl

RSIN: 855883492
Bankrekeningnummer: NL36 INGB 0007 0655 31 t.n.v. Stichting Zingen voor je Leven Amersfoort.

Beleidsplan:
Zie bijlage Beleidsplan 2019

Plan van Aanpak:
Zie bijlage Plan van Aanpak 2019

Jaarrekening en Meerjarenbegroting:
Zie bijlage Financieel overzicht 2018-2022

Jaarverslag:
Zie bijlage Jaarverslag 2018

Privacyverklaring
Stichting ‘Zingen voor je Leven Amersfoort’ onderschrijft de privacyverklaring van
Kanker in Beeld. Deze is te vinden op de homepage.

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de wijze waarop Stichting  ‘Zingen voor je Leven Amersfoort’ omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via: zingenvoorjeleven.amersfoort@upcmail.nl