Zingen voor je Leven Leiden

Dat kanker niet het einde van het lied hoeft te betekenen, is gelukkig inmiddels een vertrouwde gedachte. Maar dat het ook het begin van een lied of zelfs van een heel repertoire kan zijn, is minder bekend. Stichting Zingen voor je Leven Leiden (Noyana) is speciaal bedoeld voor mensen die direct of indirect met kanker zijn geconfronteerd. Zangervaring is niet nodig. De sfeer is ontspannen en de prestaties zijn ondergeschikt aan het plezier.
Zingen met een groep mensen die ervaringen met kanker delen blijkt een heel bijzondere meerwaarde te hebben. De sfeer is warm en plezierig. Het is mogelijk om steun te vinden bij elkaar, maar vooral is er de ontspanning en het genieten van samen zingen. Het repertoire bestaat uit liederen uit verschillende landen, populaire songs en af en toe een mantra. De koorleden kunnen ook zelf een lied aandragen dat voor hen een bijzondere betekenis heeft. Het is niet nodig om al ervaring te hebben met zingen en muziek. Elke stem is goed zoals hij is.

Terug naar het overzicht landelijk netwerk

Praktische informatie

Coördinator: Ida Tan
Dirigent: Wieke Ubels
Stemexpressie: Wieke Ubels
Pianobegeleiding: Peter Bontje
Bestuursleden:  I. Tan (voorzitter), A. Hilderink (vice-voorzitter), H. de Mooij (penningmeester), T. van den Boer (secretaris) en R. Parlevliet.

Repetities: Op maandagochtend, een keer in de veertien dagen
Tijd: 10.00 tot 12.15 uur (binnenloop vanaf 09.45 uur)
Locatie: Vredeskerk, van Vollenhovenkade 24, Leiden
Kosten deelname: € 110,– per jaar
Aanmelden: I. Tan, idatan@ziggo.nl  of 071-5316314

ANBI-status

Zingen voor je Leven Leiden heeft de ANBI-status

anbi_fc

 

 

 

Doelstelling:
Het in stand houden van een koor onder auspicien van Stichting Kanker in Beeld. Beoefening van podiumkunst.

Bezoekadres:
Ida Tan
Nesciokade 15
2321 WC Leiden
071-5316314

RSIN: 853651759
Bankrekening: NL85RABO0111668514

Jaarverslag:
2018

Jaarrekening en Meerjarenbegroting:
2018

Beleidsplan:
2019

Activiteiten

Specsavers Leiden heeft koor Leiden gekozen als goed doel voor 2018, en nu is het gespaarde bedrag bekend!

Specsavers Leiden heeft in 2018 een jaar lang voor Stichting Zingen voor je Leven koor Leiden gespaard. Voor elke klant die een montuur of hoortoestel kocht, doneerde de winkel een vast bedrag aan Stichting Specsavers Steunt. Nu is het gespaarde bedrag bekend. Half februari 2019 kwam Dhr. Blom van Specsavers Leiden bij ons koor op bezoek. Hij had een mooie cheque bij zich van ruim 1500 euro. Wat is er goed gespaard voor ons en wat zijn we er blij mee. Het minste wat we konden doen is Dhr. Blom vol enthousiasme toezingen en dat hebben we dan ook gedaan!

‘Vrienden van Noyana’
We zijn eind september 2018 begonnen met het werven van vrienden voor ‘Vrienden van Noyana’. Voor minimaal €12,50 per jaar bent u lid en helpt u ons mee om onze koorkas op peil te houden. Wat krijgt u er voor terug?

Heel veel dankbaarheid van het koor, u mag twee maal per jaar een muziekochtend mee beleven en u ontvangt twee maal per jaar een speciale vrienden-nieuwsbrief. U ziet er wel wat in? Stuur een mail naar hilderinkank@hotmail.com

Terugblik!

Corrie Vingerling is de oprichtster van het Zingen-voor-je-Leven koor Leiden, het ‘Noyana’ koor. In 2010 is dit koor opgericht en enige jaren later is ons koor een stichting geworden met een eigen bestuur. Corrie werd ook voorzitter van dit bestuur. Maandag 9 juli 2018 hebben we afscheid genomen van Corrie als coördinator en als voorzitter van het bestuur. Voor het vele werk, dat zij al die jaren heeft verricht, heeft Corrie de ‘Noyanatrofee’ ontvangen. Deze trofee is in het leven geroepen om een ieder, die zich op een bijzondere wijze inzet voor ons koor, te bedanken. En Corrie was de eerste, die deze trofee ontvangen heeft. Zeer verdiend! Het koor zong ook een  heel persoonlijk lied voor Corrie, gemaakt door een van de koorleden. Op de wijs van ‘Let us sing together’ werd Corrie toegezongen.  We zongen hoe zij met veel energie het koor tot een hechte kring heeft gesmeed en hoe dankbaar wij daar allemaal voor waren. Gelukkig hebben we in Ida Tan een goede opvolgster voor Corrie gevonden. Verder zijn we erg blij dat Corrie na de zomervakantie gewoon als koorlid naar ons koor blijft komen. Op deze manier hoeven we haar gelukkig niet te missen.

 

 

 

 

 

 


Kerstochtend

Op 17 december hadden we onze jaarlijkse kerstochtend in de Vredeskerk in Leiden. Er waren veel gasten uit onze nieuwe ‘Vrienden van Noyana’ club en met elkaar hebben we een prachtige ochtend gehad.

Samenzang, alleen het koor of prachtige solo’s van onze dirigente Wieke en onze pianist Peter. Een kerstverhaal, een mooi gedicht… het was heel sfeervol allemaal. In de pauze stond er een heleboel lekkers klaar voor bij de koffie en thee.

Allemaal tevreden mensen gingen na twee uur weer huiswaarts.

Sing – In
Onze eerste Sing-In op zaterdag 29 september in Katwijk was een succes. De ruimte in de bibliotheek was uitnodigend en had een prettige sfeer. De vrijwilligster heeft ons met alles heel goed geholpen. Alle deelnemers hebben heerlijk gezongen, naar klankschalen geluisterd en een groot gedeelte heeft zelfs gedanst. Een positieve ervaring met elkaar. De Katwijkse lekkernij ‘Bomschuit’ viel goed in de smaak. Al met al een TOP middag, maar toch met een kanttekening: Er waren 30 deelnemers en we hadden gehoopt op 50. Als de deelnemers van dit jaar, die allemaal zo enthousiast hebben gereageerd, volgend jaar allemaal een vriend(in) mee nemen, dan is dit probleem opgelost. We hebben dan met elkaar een heerlijke middag en het brengt nog wat op voor onze koorkas.

Loop tegen Kanker
Op 7 oktober hebben een paar van onze koorleden weer gewandeld in Warmond, Loop tegen Kanker. De 10 km die we gelopen hebben is niet voor niets geweest. Ons koor was een van de goede doelen en we hebben een geweldige cheque mogen ontvangen. Daar zijn we hartstikke blij mee. Deze keer liepen we me met petjes met ons logo erop. Op deze manier waren we goed herkenbaar.