Zingen voor je Leven Tiel

In het koor wordt samen gezongen door mensen die direct of indirect met kanker te maken hebben (gehad). Dat kunnen patiënten zijn, maar ook vrienden, familieleden, collega’s en zorgverleners. Samen zingen geeft kracht. Je hoeft geen groot zanger te zijn om mee te kunnen doen, maar enige zangervaring is wel gewenst. Voor de rest zijn er geen wachtlijsten of toelatingseisen. Het plezier staat centraal!
Zingen voor je Leven is het landelijke korennetwerk van Stichting Kanker in Beeld. We zingen op sommige momenten ook samen met andere koren uit het netwerk.

Terug naar het overzicht landelijk netwerk

Praktische informatie

Dirigent en Stembevrijder: Annet Vervoort

Repetities: Tweewekelijks op donderdag
Tijd: 12.45 – 14.45 uur
Locatie: Toon Hermans Huis Tiel (gebouw de Bron), Lingedijk 58, 4002 XL Tiel
Kosten deelname: Minimale bijdrage van € 5,- per persoon per repetitie
Aanmelden: Telefoon: 0344 60 64 59 of per mail: info@thht.nl

www.thht.nl