Zingen voor je Leven

Even niet denken aan ziek zijn

Bij een koor van Zingen voor je Leven staat het plezier centraal. De deelnemers komen met veel plezier naar hun tweewekelijkse repetities. ‘Zingen geeft me een stem’, zeggen ze. En: ‘Als ik zing, voel ik dat ik leef.’ Bij Zingen voor je Leven maakt het niet uit of je goed bent of niet. In alle vrijheid ontdek je je eigen stem. Iedereen is welkom.

De koorleden hebben allemaal, direct of indirect, met kanker te maken. Door samen te zingen denken ze even niet aan de gevoelens van paniek, angst, boosheid of rouw. De aandacht gaat twee uur lang uit naar het zingen. Het plezier en de saamhorigheid versterken elkaar. Als iemand even moet zitten of als iemand moet huilen, schrikt niemand daarvan. Er hoeft niets uitgelegd te worden. Troosten kan als daar behoefte aan is. De koorleden leven met elkaar mee. Er ontstaat een netwerk waar mensen veel aan hebben, ook tijdens zware behandelingen of als de dood nabij komt.

Er zijn jaarlijks concerten (lokaal of landelijk) die voor de meeste deelnemers en hun naasten een hoogtepunt vormen en waar men met warmte op terugkijkt. Het eerste koor startte in 2002. Inmiddels zijn er meer dan 30 koren in het hele land. Iedereen is welkom, je kunt altijd een keer gaan kijken.

Bekijk hier een filmpje over Zingen voor je Leven

Landelijk netwerk

Historie van de koren

Het eerste koor wordt eind 2002 opgericht door Patricia Deiters-Rahusen (later voorzitter van Stichting Kanker in Beeld). Patiënten en hun naasten repeteren in dit koor om tijdens de manifestatie van 2003 een uitvoering te geven. Hierna willen de koorleden graag doorgaan. Iedere twee weken komen ze van heinde en verre bij elkaar om te repeteren. Eerst nog bij Cristofori in Amsterdam, later in het Toon Hermans Huis te Amersfoort.

Er is behoefte om dichter bij huis te kunnen zingen en zo ontstaan in 2006 de eerste regionale koren in Den Haag (geleid door Lide van de Vegt), Ede (Frohmut Knie) en Haarlemmermeer (Liesbeth de Kat). De startfinanciering komt van een anonieme inzamelingsactie.

Vanaf 2006 krijgt het korennetwerk de naam Zingen voor je Leven en wordt het ondergebracht in de organisatiestructuur van Stichting Kanker in Beeld. Nieuwe koren kunnen worden opgericht dankzij financiering van onder andere het VSBfonds, Adventure4Life en vele andere donateurs. De algehele coördinatie is tussen 2006 en 2016 in handen van de Kanker in Beeld bestuursleden Vincent van Dantzig en Patricia Deiters-Rahusen. In 2016 zijn er meer dan 30 koren, verspreid over het hele land, waar elke week honderden mensen plezier aan beleven.

Frankrijk

Zingen voor je Leven in Frankrijk

Zingen voor je Leven in Frankrijk is onderdeel van het landelijke korennetwerk van Stichting Kanker in Beeld. Het is echter geen gewoon koor. Het is een zin(g)gevingsweek in Noord-Frankrijk voor mensen die direct of indirect met kanker te maken hebben. De creatieve week zit vol met activiteiten, zoals zingen, lichaamswerk, stemexpressie, zwaarddans en meditatie. Er is ruimte voor het delen van ervaringen, reflectie, expressie en bezinning, maar ook om te genieten van de omgeving.

Zingen voor je Leven in Frankrijk is een initiatief van Heleen van der Heul, koordirigent van Zingen voor je Leven Almere. Startfinanciering kwam van Kanker in Beeld, mede  mogelijk gemaakt door Stichting Mont Ventoux.